Torpmarkeringar utförda av Ekeby Hembygdsförening och Boxholms Orienteringsklubb (från 1999 även Föreningen Krafttaget)

Med minnesskylt märkta objekt, Ekeby.

Klicka på någon av kvadranterna för att komma till en delförstoring.

 

"Sist boende" i listan och på skyltarna innebär precis som det står, när sist boende lämnade byggnaden, och uppgifterna kommer i regel från kyrkböckerna. Byggnaden kan ju dock ha stått kvar långt efter att den sist boende flyttat eller avlidit. Det kan ju ha stått öde en tid, eller till exempel fungerat som sommarbostad.

Nedan följer de markerade objekten i nummerordning

Nr                                        Torp, etc. Sist boen.  Märkt år      Fastighet / Plats

1.

Andersberg / Skogenberg

1906

1968

 

Götevi

2.

Vivåsen             

1951

1968

 

Lagnebrunna

3.

Karpåsen          

1905

1968

 

Lagnebrunna

4.

Backen            

1908

1969

 

Ljungby

5.

Lyckan             

1914

1969

 

Ljungby

6.

Fällorna             

1899

1969

 

Bleckenstad

7.

Gölen               

1905

1969

 

Lagnebrunna

8.

Stenabo               

1930

1969

 

Österskogen

9.

Källhemmet        

1882

1970

 

Österskogen

10.

Slägghult          

1906

1970

 

Lilla Bäck

11.

Godthål               

1906

1971

 

Boarp

12.

Udden                    

1907

1971

 

Boarp

13.

Annelund 

1924

1971

 

Fjättmunna

14.

Dalstorp             

1959

1973

 

Österskogen

15.

Dungarp                 

1953

1973

 

Österskogen

16.

Kröcklekulla skola     

1912

1974

 

Kröcklekulla

17. Källhemmet 1879 1974   Norra Börshult

OBS!!! Brudstugan märktes ut 1974, men skylten sattes fel! Den placerades nämligen där Källhemmet har legat.
Efterforskningar har visat detta, så därför sattes en ny skylt upp 2006 på samma plats och med texten Källhemmet.
Brudstugan har legat någonstans i närheten, men exakt var är osäkert. Brudstugan låg dock under Brokulla, medan

Källhemmet ju låg under Norra Börshult.

 

18.

Stenkullen                     

1901

1974

 

Kröcklekulla

19.

Mokullen                      

1904

1975

 

Ekeby Lönebost.

20.

Ekelund                        

1902

1975

 

Ekeby Lönebost.

21.

Hagen                           

1927

1975

 

Ekeby Lönebost.

22.

Ekeberg                        

1963

1976

 

Ekeberg

23.

Rövaretorp                   

1950

1976

 

Ö. Skyttebo

24.

 

Norra Lagnebrunna (gård)   

 

1850

 

1977

 

 

N. Lagnebrunna. (Ö Blidatorpet)

25.

Kvistberg                     

1946

1977

 

Österskogen

26.

Sibbelyckan                 

1915

1978

 

Götevi

27.

Gölebo                         

1938

1979

 

Häradsallm.

28.

Simmarp                      

1947

1979

 

Kishult

29.

Linnemo (tidigare Petersberg)

1926

1980

 

Dala

30.

Klippan                        

1912

1980

 

Dala

31.

Höjden (tidigare Svensberg)  

1912

1980

 

Dala

32.

Nyhagen                      

1929

1981

 

Lilla Herkhult

33.

Kårarp (gård)                     

1932

1981

 

Kårarp (SV. Herkhult)

34.

Liden                           

1948

1982

 

Öringe Skatteg.

35.

Ekelund                       

1915

1982

 

Dala

36.

Hagalund                    

1903

1982

 

Jakobsberg

37.

Vadet                          

1894

1983

 

Bleckenstad

38.

Strömskullen  

1938

1983

 

Bleckenstad

39.

Dagshem           

1919

1983

 

Bleckenstad

40.

Brostugan                   

1875

        1985 (våren)

Boarp

41.

Kretan                         

1889

        1985 (våren) 

Boarp

42.

Norsberg                     

1931

        1985 (våren) 

Boarp

43.

GT. 119 Korskälla      

1906

        1985 (hösten)

Korskälla

44.

 

 

 

 

Källeberg        

   

 

 

 

1899

 

 

 

 

        1985 (hösten)

Ny skylt sattes upp

3 maj 2022 eftersom

tidigare skylt var fel.

 

Österskogen.

 

 

 

 

45.

Kullen                        

1864

1986

 

N.Börshult

46.

Nybygget                    

1883

1986

 

Torsebo

47.

Skäggfällan

1861

1987

 

Lindstorp

48.

Smygin

1892

1987

 

Lindstorp

49.

Änghemmet

1871

1988

 

Korskälla

50.

Pilstugan

1910

1988

 

Stora Herkhult

51.

Svenstorp

1901

1988

 

Torsebo

52.

Jonsberg 

1951

1988

 

Hester

53.

Bergslund (Berget)

1893

1989

 

Skinnaretorp

54.

Anderstorp 

1914

1989

 

Skinnartorp

55.

Kullebo

1955

1990

 

Stora Bäck

56.

Gustafsberg

1926

1990

 

Götevi

57.

Bärlangstugan

1917

1991

 

Bärbäck frälsegård

58.

Grenadjärtorp  131

1918

1991

 

Bärbäck frälsegård

59.

Hammaren

1879

1992

 

Hageby

60.

Pettersberg

1904

1992

 

Hageby

61.

Bäckstugan (Diket)

1944

1992

 

Ryckelsby by

62.

Hesters Gästgivaregård

1891

1993

 

Hester

63.

Sandstugan (Slottet)

1908

1993

 

Hester

64.

Tolhem

1963

1994

 

Tolhem

65.

Funkan

1959

1994

 

Kröcklekulla

66.

Norra Börshult

1975

1994

 

Norra Börshult

67.

Källstugan

1953

1994

 

Norra Börshult

68.

Källhagen

1913

1995

 

Bleckenstad frälsegård

69.

Hargstorp

1904

1995

 

Öringe skattegård

70.

Bryggarhemmet

1857

1996

 

Säteriet/Österskogen

71.

Norräng

1873

1996

 

Österskogen

72.

Amundstorp

1864

1997

 

Kulla

73.

Bergstugan

1918

1997

 

Kulla

74.

Madstugan

1916

1997

 

Kulla

75.

Löverhult

1949

1998

 

Lönshult

76.

Löfhagen

1947

1998

 

Södra Börshult

77.

Börshultstugan (Kammarn)

1941

1998

 

Södra Börshult

 

Stugan har enligt uppgift legat på ängen till vänster om skylten.

 

 

   

78.

Tallkullen

1843

1999

 

Bleckenstad frälsegård

79.

Björkängen (Berget)

1890

1999

 

Bleckenstad boställe

80.

Tånghult

1905

2000

 

Bäck

81.

Rensberg

1946

2000

 

Allmänningen

82.

 

Minastugan

 

1925

 

2000

 

 

Lagnebrunna (vid Hybbeln)

83.

Källhem

1913

2001

 

Källarholmen

84.

Eriksberg

1941

2001

 

Källarholmen

85.

Olstorp

1879

2002

 

Norra Timmerö

86.

Bygget

 

2002

 

Södra Kvisslehult

87.

Långstorp

1954

2002

 

Norra Kvisslehult

88.

Sandbacka

1888

2003

 

Ryckelsby

89.

Myrstugan

1903

2003

 

Diseberg

90.

Skytthem

1913

2003

 

Hageby

91.

Tullerum

1899

2004

 

Brokulla

92.

Assarviken (Soldattorp 122)

1897

2004

 

Kulla

93.

Bygget (statarbostad)

1948

2005

 

Säteriet

94.

Kishult

 slutet1600-talet

2005

 

Säteriet

95.

Norra Kruslund

1948

2006

 

Bredgård

96.

S. Kruslund

(GT 120 Bredgård)

1962

2006

 

Bredgård

97.

Ekenäs (tjänstem.bostad)

     1986 (rivet)

2006

 

Bredgård

98.

Ekholmen (arbetarbostäder)

1963

2006

 

Carlsberg

99.

Lövsberg

1906

2007

 

Ryckelsby frälsegård

100.

Granängen

1931

2007

 

Öringe frälsegård

101.

Lilla Pölen

1888

2008

 

Hester

102.

Timmerötorp

      1883-1984

2008

 

Södra Timmerö

103.

Öringe fabrik

1963 (nedlagd)

2009

 

 

104.

Kärrstugan

      1947

2009

 

Götevi

105.

Lilla Vindgölskärr

1890-talet(brunnet)

2010

 

Allmänningen men hörde till Kulla

106

Stenfällan

      1887

2010

 

Norra Börshult

107.

Björklund

 1909 

2011

 

Södra Fjättmunna

108.

Grenadjärtorp 58, Skenninge kompani (även kallat Brunbo)

 

2011

 

Södra Fjättmunna

109.

(Lilla) Svenstorp (backstuga)

   1903  

2012

 

Södra Lagnebrunna

110.

Nyhem (backstuga)

1930-talet (flyttad)

2012

 

Askaremålen

111.

Ängen (backstuga)

1883

2012

 

Askaremålen

112.

Änghem (backstuga)

1900

2013

 

Bärbäcks Skattegård

113.

Lundstorp (backstuga)

1923

2013

 

Öringe Augement

114.

Hultstugan

1876

2014

 

Stora Bäck

115.

Södra Lagnebrunna (gård)

1850

2014

 

Öringe Augement

116.

Kärret

1937

2015

 

Ljungby

117.

Oxhultet

1940

2015

 

Södra Fjättmunna

118.

Fraxhem

1972

2016

 

Mulebo

119.

Skyttebo banvaktstuga

1962

2016

 

Rövaretorp

120.

Ljungby gamla tomt

efter 1766

2017

 

Ljungby

121.

Dala Gästgivaregård

efter 1879

2017

 

Rövaretorp

122.

Wigersberg (häradsprofossens stuga)

1858

2018

 

Häradsallmänningen

123

Skogs-Saras koja

Början av 1900-talt

2019

 

Österskogen

124

Nylyckan/Nylycketorpet

1902

2022

 

Boarp

125

Ljungstorp

 1925

2023

 

Fiskevik

126

Bergslund

1882

2023

 

Fiskevik

 

Torp som har markerats av Sommen-Bygdens SK i Boxholms kommun

Foton av Klas Johansson

 

Lagerhult   omkring 1880 1968  
Lyckan   omkring 1900   1965  
Fällorna   revs omkring 1890   1969  
Bergslund   revs omkring 1886      
Harfällan   revs 1932   1964  
Sandvik   revs omkring 1906   1961  
Sandbergshem (soldattorp)   revs på 1920-talet   1965  
Rydbergskullen (N. Torsebotorp på Häradskartan)   revs omkring 1910   1956  
Käckatorpet, soldattorp 125 Fiskevik (Blåviks socken)  

revs 1915

 

1959

 

 

 

Torpen som är markerade av Sommen-Bygdens SK är också inlagda på kartorna, men i en brunaktigare färg, och så saknar dessa nummer. Det kan dock finnas fler SBSK-markerade torp i Ekeby socken, men de torp som nu finns på kartorna (och i texten ovan) är de som jag har kunnat ”gräva fram” ur minnet…

De markerade objekten finns redovisade på fem olika kartblad. Välj vilket blad du vill titta på i listan nedan. Du har möjlighet att klicka fram kartbladen i två olika upplösningar, eller se kartorna i den absoluta minsta upplösningen nedan.

Norr om Ekeby

Norr om Boxholm, söder om Ekeby

Närmast söder om Boxholm

Sydligaste delen av Ekeby socken

Sydvästra delen av Ekeby socken

[1642x901, 436 kB][800x439, 107 kB] [1672x1059, 551 kB]

[800x507, 130 kB]

[1701x1209, 589 kB] [800x569, 140 kB] [1672x1064, 482 kB]

[800x509, 116 kB]

[1021x1710, 389 kB]

[800x1340, 255 kB]

 

 

Norr om Ekeby

[450x247, 35 kB]

 

Norr om Boxholm, söder om Ekeby

[450x285, 41 kB]

 

Närmast söder om Boxholm

[450x320, 44 kB]

 

Sydligaste delen av Ekeby socken

[450x286, 37 kB]

 

Sydvästligaste delen av Ekeby socken

[400x670, 80 kB]

| © Föreningen Krafttaget, Boxholm