Stamfastighet: Östra Skyttebo
Sista utflytt: 1950
Märkt år: 1976
Plats:

Vid ett tvistemål i Göstrings Häradsrätt 1681, som gällde det så kallade Börshultafisket, framträdde frälsebonden Oluf i Rövaretorp och berättade för rätten att hans far hade varit fiskare för Börshult i 40 år.
Rövaretorp kallades Räftorpet i de första husförhörslängderna.
På ägorna fanns då en skomakare och i Räftorpastugan bodde fattige mannen Johan Lindqvist, född 1765 i Viby.
I husförhörslängden 1819-1827 var samme Johan Lindqvist skogvaktare och skriven i Skyttebo på Räftorps ägor.
Jansbo var nybygge 1841.

År 1852 ägdes Rövaretorp till Boxholms säteri.

Den 17 november 1874 invigdes den nya järnvägen av Oscar II.
Den förste banvaktaren i Skyttebo banvaktarestuga var Pontus Svensson, född 1851 i Åsbo, varifrån han kom 1875.

Boende i Rövaretorp 1930:
Arrendator Karl Johan Lod och hustrun Emelia Augusta född Nilsson. (Kom från Blåvik 1907)
Sonen, skogsarbetaren Axel Albin.
Dottern Edit Maria med sina döttrar, Maj Ingrid Alice och Herta Irene.
Dottern Anna Cecilia med sonen Tage Lennart.
Hembiträdet Märta Vilhelmina Johansson.

Banvakt var Karl Ernst Löfgren och skogvaktare Gustaf Adolf Pettersson.
I Jansbo bodde skogsarbetaren Karl Axel Svensson med familj.

/Gunilla KindgrenKartor från Lantmateriet.se