Stamfastighet: Dala
Sista utflytt: 1912
Märkt år: 1980
Plats:Kartor från Lantmateriet.se