Hagalund/Mellanberg.
Stamfastighet: Ekeby
Sista utflytt: 1903
Märkt år: 1982

Bilderna togs den 13 mars 2016.
Plats:Kartor från Lantmateriet.se