Stamfastighet: Lagnebrunna
Sista utflytt: 1930
Märkt år: 1969
Plats:Kartor från Lantmateriet.se