Stamfastighet: Lagnebrunna
Sista utflytt: 1951
Märkt år: 1968
Plats:

Foto från 1920 av torpet Vivåsen.
Ett torp från 1600- talet.
Den sist boende var bruksarbetaren Axel Johansson.
Axel var född i torpet Backen 1874.
År 1885 tillträdde fadern Johan Gustafsson Vivåsen.
Axel övertog torpet 1898 och flyttade därifrån 1951, han hade då bott där i sextiosex år.
Vivåsen brändes ner under brandövning.

/Gunilla KindbergKartor från Lantmateriet.se