Stamfastighet: Norra Börshult
Sista utflytt: 1864
Märkt år: 1986
Plats:

Märk att torpet redan var rivet när den häradsekonomiska kartan gjordes (1875-1882).Kartor från Lantmateriet.se