Stamfastighet: Torsebo
Sista utflytt: År 1901.
Märkt år: 1988
Plats:Kartor från Lantmateriet.se