Stamfastighet: Kishult
Sista utflytt: 1947
Märkt år: 1979
Plats:

Torpet Simarp finns i första husförhörsboken för Ekeby 1788-1798.

Här bodde då torparen Per Andersson med sin hustru Maria Arvidsdotter och tre barn. Sven, född 1763 på Ryckelsby ägor, Anna Cajsa, född 1769 på Boarps ägor och Per, född 1775 i Simarp.
Prästen har skrivit under särskilda anteckningar att familen är utfattig och att sonen Per är vanför.
När hustrun hade blivit änka fick hon fattigdel på extra stat. (1797-1811).

År 1930 bodde arrendatorn Axel Adolfsson och hustrun Elin med barnen Elvy, Harald, Allan och Vera i Simarp.

/Gunilla KindbergKartor från Lantmateriet.se