Stamfastighet: Ekeby Löneboställe
Sista utflytt: 1927
Märkt år: 1975
Plats:Kartor från Lantmateriet.se