Stamfastighet: Ekeby Löneboställe
Sista utflytt: 1902
Märkt år: 1975

Bilderna togs den 13 mars 2016
Plats:Kartor från Lantmateriet.se