Stamfastighet: Lagnebrunna
Sista utflytt: 1871
Märkt år: 1988
Plats:Kartor från Lantmateriet.se