Stamfastighet: Torsebo
Sista utflytt: 1883
Märkt år: 1986 (Årtalet på skylten är tillverkningsåret.)
Plats:Kartor från Lantmateriet.se