Stamfastighet: Ekeby Löneboställe
Sista utflytt: 1904
Märkt år: 1975
Plats:Kartor från Lantmateriet.se