Stamfastighet: Ljungby
Sista utflytt: 1908
Märkt år: 1969
Plats:Kartor från Lantmateriet.se