Stamfastighet: Boarp
Sista utflytt: 1906
Märkt år: 1971
Plats:Kartor från Lantmateriet.se