Stamfastighet: Boxholm
Sista utflytt: 1882
Märkt år: 1970
Plats: Österskogen

Den första plåtskylten är gjord av Gottfrid Svensson.
Han var en mycket duktig plåtslagare på Mekaniska Verkstaden, Boxholms AB.
Gottfrid Svensson och Edlund la det första plåttaket på Boxholms kyrka.
Gottfrid ska också ha varit med och lagt taket på Frimurarhotellet i Linköping.
Varför gjorde han då skylten vid Källhemmet?
Jo, därför att de sista som bodde här var hans farmor och farfar, Sven Svensson och Greta Lisa Persdotter.
Efter det raserades Källhemmet.

Död 1820
Torparen Jonas Andersson.
Född i Rinna 1734. Var hemma på 24de året, Tjänte därpå i Väderstad socken 2 år, därefter betjänte han såsom gårdsdräng 6 år Rudbeckska Herrskapet på Boxholm. Blev sedan dräng och torpare uti Knallen, då han efter 2ne års tjänstetid gifte sig 1:o med dottern därstädes Elisabeth Christoffersdotter, med vilken han ägde 6 barn, varav 1 son efterlever. I 22 år blev han vid denna torplägenhet. År 1786 försattes han i Änklingestånd. Året därpå gifte han sig 2:o med Stina Larsdotter. År 1790 flyttade de till Källhem som han såsom torpare skötte de första åren. Antogs sedan till Nattväktare vid Boxholm, vilken post han utlevad och orklös nödgades lämna för 2 år sedan. Varefter han i frid skiljdes hädan och hans efterlevande hustru Stina Larsdotter intogs i Fattigstugan.
Död av ålderdom 86 år.

/Gunilla KindbergKartor från Lantmateriet.se