Stamfastighet: Bleckenstad
Sista utflytt: 1899
Märkt år: 1969
Skylten sattes upp 1969 men misstanke finns att den inte riktigt hamnat där torpet legat. Efter att under år 2016 ha studerat platsen med kartor verkar det som att skylten sitter femtio eller kanske hundra meter för långt åt öster. Häradskartans öppna område ses i terrängen, där finns en hel del odlingsrösen.Kartor från Lantmateriet.se