Stamfastighet: Norra Lagnebrunna
Sista utflytt: 1850
Märkt år: 1977
Plats:Kartor från Lantmateriet.se