Stamfastighet: Öringe skattegård.
Sista utflytt: 1948.
Märkt år: 1982.Kartor från Lantmateriet.se