Stamfastighet: Dala
Sista utflytt: 1915
Märkt år: 1982
Plats:Kartor från Lantmateriet.se