Stamfastighet: Boarp
Sista utflytt: 1875
Märkt år: Våren 1985
Plats:Kartor från Lantmateriet.se