Stamfastighet: Boarp
Sista utflytt: 1907
Märkt år: 1971

Bilderna är tagna i mars år 2016.
Plats:Kartor från Lantmateriet.se