SÖK

Sök på www.krafttaget.com

MENY

Om Föreningen Krafttaget...
Bildarkiv...
Johan Biraths Boxholmshistoria...
Torpmärkningar...
Torp- och Söndagsturer...
Diverse tidningsklipp...
Persongalleri i Boxholmstrakten...
Film...
Intervjuer (lyssna) och radiosändningar...
Diverse annat...
Arrangemang o artiklar om Krafttaget
Länkar...
"På gång" i föreningen...
Boken Tusenårssteg
Gästbok

 

 

 

  

.

 

BOXHOLMS

 BRUKSMUSEUM

 

 

UPPDATERAT

Fredagen den 19 oktober 2018

Nu finns kartor inlagt som mer detaljerat visar var elden är placerad vid respektive Söndagstur, samt tips på parkering.

Se sidan Torp- och Söndagsturer.

Torsdagen den 18 oktober 2018

Vi samarbetar med Boxholms Motorklubb på så sätt att en stor del av motorklubbens fotografier kan ses  via Krafttaget. En stor mängd med bilder från motorklubben kan nu ses. Motorklubben har fått en egen sida med länkar till bilder som ligger i olika mappar. Länk till Motorklubbssidan finns dock från Bildarkivet.

 

Söndagen den 11 oktober 2018

Nu finns införbilder från alla platser för Söndagsturerna. Det är bilder tagna nu i höst från platserna där vi tänder eldarna i vinter. Se sidan Torp- och Söndagsturer.

 

Söndagen den 22 september 2018

Arbetet med Söndagsturerna fortskrider och nu är alla berättarnamnen till den kommande säsongen klara! Se sidan Torp- och Söndagsturer.

 

Söndagen den 17 augusti 2018

I Bildarkivet har en ny mapp tillkommit med bilder från Boxholms såg. Bilderna är tagna 2010 av Bernt Eriksson, med tillstånd av sin chef kan tilläggas.

 

Söndagen den 12 augusti 2018

På sidan Intervjuer (lyssna) och radiosändningar är en ny intervju inlagd. Det är Sofia Svensson som intervjuar sin farmor Magda Svensson. Sofia är kring 10 år då intervjun gjordes och året bör vara 1981.

 

Onsdagen den 8 augusti 2018

Sidan Torp- och Söndagsturer har redigerats och nu kan datumen för den kommande säsongen med Söndagsturer ses. Det blir alltså en ny säsong, arbetet har börjat. Alla tidigare säsonger med Torp- och Söndagsturer har separerats så att de nu ligger på egna sidor och det finns i stället länkar till respektive säsong.

 

Torsdagen den 24 maj 2018

Årets torpmärkning ägde rum den 23 maj, häradsprofossens bostad Wigersberg fick en minnesskylt. Ett referat är nu inlagt, likaså bilder från utmärkningen. Wigersberg finns nu med i listan över det som har markerats och på skyltsidan över Wigersberg finns mycket information om Sven Wiger och Wigersberg.

Onsdagen den 14 mars 2018

Protokollet från årsmötet har blivit justerat och det kan nu ses här på hemsidan. Det är inlagt i två filformat, som pdf-fil och som en wordfil. Länkar till protokollet finns också på sidan med referatet.