SÖK

Sök på www.krafttaget.com

MENY

Om Föreningen Krafttaget...
Bildarkiv...
Johan Biraths Boxholmshistoria...
Torpmärkningar...
Torp- och Söndagsturer...
Diverse tidningsklipp...
Persongalleri i Boxholmstrakten...
Film...
Intervjuer (lyssna) och radiosändningar...
Diverse annat...
Arrangemang o artiklar om Krafttaget
Länkar...
"På gång" i föreningen...
Boken Tusenårssteg
Gästbok

 

 

 

  

.

 

BOXHOLMS

 BRUKSMUSEUM

 

 

UPPDATERAT

Söndagen den 22 september 2018

Arbetet med Söndagsturerna fortskrider och nu är alla berättarnamnen till den kommande säsongen klara! Se sidan Torp- och Söndagsturer.

Söndagen den 17 augusti 2018

I Bildarkivet har en ny mapp tillkommit med bilder från Boxholms såg. Bilderna är tagna 2010 av Bernt Eriksson, med tillstånd av sin chef kan tilläggas.

 

Söndagen den 12 augusti 2018

På sidan Intervjuer (lyssna) och radiosändningar är en ny intervju inlagd. Det är Sofia Svensson som intervjuar sin farmor Magda Svensson. Sofia är kring 10 år då intervjun gjordes och året bör vara 1981.

 

Onsdagen den 8 augusti 2018

Sidan Torp- och Söndagsturer har redigerats och nu kan datumen för den kommande säsongen med Söndagsturer ses. Det blir alltså en ny säsong, arbetet har börjat. Alla tidigare säsonger med Torp- och Söndagsturer har separerats så att de nu ligger på egna sidor och det finns i stället länkar till respektive säsong.

 

Torsdagen den 24 maj 2018

Årets torpmärkning ägde rum den 23 maj, häradsprofossens bostad Wigersberg fick en minnesskylt. Ett referat är nu inlagt, likaså bilder från utmärkningen. Wigersberg finns nu med i listan över det som har markerats och på skyltsidan över Wigersberg finns mycket information om Sven Wiger och Wigersberg.

 

Onsdagen den 14 mars 2018

Protokollet från årsmötet har blivit justerat och det kan nu ses här på hemsidan. Det är inlagt i två filformat, som pdf-fil och som en wordfil. Länkar till protokollet finns också på sidan med referatet.

 

Måndagen den 12 mars 2018

Föreningen höll årsmöte på Boxholms bibliotek torsdagen den 8 mars. Nu finns ett kort referat om årsmötet att läsa, det finns några bilder och en ljudupptagning av Claes-Göran Olsson. Claes-Göran spelade nyckelharpa och berättade en del minnen i samband med årsmötet.

 

Söndagen den 11 mars 2018

Då är referat och bilder från säsongens sista Söndagstur inlagt. Elden tändes vid Motionsgården i stället för Wigersberg på grund av all snö i markerna. Johan Birath avslutade säsongen och en ljudupptagning av Johan har också lagts in.

Det finns också en sammanfattning över säsongens Söndagsturer inlagd.

Länkar till bilder och annan information finns också på sidan Torp- och Söndagsturer.

Söndagen den 4 mars 2018

Den näst sista Söndagsturen är nu genomförd. Elden tändes i en vacker öppen skog på en kulle strax sydost om Norra Kvisslehult. Referat och bilder är nu inlagt. Alf Ek hade berättaruppdraget och en ljudupptagning av Alf har också lagts in.

Länkar till bilder och annan information finns också på sidan Torp- och Söndagsturer.