SÖNDAGSTURER

En eld i skogen, ofta på en vacker eller en historisk plats. Lägg till en berättare, det vill säga en person som pratar om ett fritt ämne intill brasan, alltså om något som berättaren själv bestämmer, det är detta som är Söndagsturer! Det är till synes enkla arrangemang, men som blivit väldigt populärt, och som lockar många till skogarna kring Boxholm. Söndagsturerna kan vara ett perfekt mål för en promenad, eller också bara en anledning att komma ut i naturen och friska luften en stund på söndagsförmiddagen.

Du är välkommen!

 

Fakta om bakgrunden till Söndagsturerna, samt dess historia finns här!

 

Praktisk information till dig som vill besöka Söndagsturer finns  här!

 

 

I nummer 3 år 2016 av tidskriften "Allt om Husvagn och Camping" fanns det med en artikel om Söndagsturerna. Läs artikeln här!

Klas Johansson


Söndagsturer 2017-2018

 


Läs en sammanfattning om Söndagsturerna säsongen 2017-2018


Se samtliga bilder från Söndagsturerna 2017-2018!


Så här såg söndagstursprogrammet ut säsongen 2017-2018


Klicka upp kartan ut som visar platserna för Söndagsturerna 2017-2018


Söndagstur 1

Söndagen den 26 november

Torpruinen Dungarp

Premiärturen äger rum vis platsen där torpet Dungarp i östra delen av Österskogen legat
Vägvisning utefter gamla riksväg 32 mellan Boxholm och Strålsnäs.

Se bilder från söndagstursplatsen
Se karta: I jpg-format. I pdf-format

Eld-, vätske-, vägvisningsansvarig: Håkan Gustafsson, 0142-50504, 070-3280084

Berättare: Therese Précenth

Läs referat om Söndagsturen vid Dungarp
Se bilder från Söndagsturen vid Dungarp
Lyssna på Therese Précenth (Tyvärr startar inspelning några minuter in i Therese berättande, filens längd är 11:12 )

 

Söndagstur 2

Söndagen den 3 december

Sydväst om Långliden

Elden tänds i en vacker mossbevuxen skog drygt 300 meter sydväst om Långliden
Vägvisning utefter riksväg 32 mellan Sommen och Boxholm.

Se bilder från söndagstursplatsen.
Se karta: I jpg-format. I pdf-format

Eld-, vätske-, vägvisningsansvarig: Bengt Carlsson, 076-1128297

Berättare: Ingrid Baan De Loof

Läs referat om Söndagsturen sydväst om Långliden.
Se bilder från Söndagsturen sydväst om Långliden.
Lyssna på Ingrid Baan De Loof (längd 29.04).

 

Söndagstur 3

Söndagen den 10 december

Strax norr om Brantliden, nära gamla riksväg 32

Denna söndag äger Söndagsturen rum nära gamla riksväg 32, uppanför backen strax söder om Ingemarsvallen. Det är på västra sidan om vägen.

Vägvisning utefter gamla riksväg 32, söder om Ingemarsvallen

Se bilder från söndagstursplatsen.
Se karta: I jpg-format. I pdf-format

Eld-, vätske-, vägvisningsansvarig: Klas Johansson, 0142-5113, 070-4790467

Berättare: Ann-Sofie Johansson

Läs referat om Söndagsturen strax norr om Brantliden och intill gamla Rv 32.
Se bilder från Söndagsturen strax norr om Brantliden och intill gamla Rv 32.
Lyssna på Ann-Sofie Johansson (längd: 41.20).

 

Söndagstur 4

Söndagen den 17 december

Strax norr om parkeringen bakom Stenbocksskolan

I skogen strax norr om den nordligaste parkeringen bakom Stenbockskolan kommer Hugo spela och sjunga.
Vägvisning bakom skolan, Parkgatan/ Skolgatan.

Se bilder från söndagstursplatsen.
Se karta: I jpg-format. I pdf-format

Eld-, vätske-, vägvisningsansvarig: Pär Andersson, 070-3451466

Berättare (sång och gitarr): Hugo Gustafsson

Läs referat om Söndagsturen strax norr om parkeringen bakom Stenbocksskolan.
Se bilder från Söndagsturen strax norr om parkeringen bakom Stenbocksskolan.
Lyssna på Hugo Gustafsson (längd: 36:53)

 

Söndagen den 24 december

Julafton, ingen Söndagstur

 

Söndagen den 31 december

Nyårsafton, ingen Söndagstur

 

Söndagstur 5

Söndagen den 7 januari

Strax söder om ladugården och väster om Skyttebovägen

I slutet av en stig/körväg som från Skyttebovägen går in i terrängen mot sydväst strax söder om bruksladugården tänds elden.

Vägvisning utefter Rv 32 vid Boxholms södra in- och utfart.

Se bilder från söndagstursplatsen.
Se karta: I jpg-format. I pdf-format

Eld-, vätske-, vägvisningsansvarig: Roger Karlsson. 070-2681963

Berättare: Per-Arne Larsson

Läs referat om Söndagsturen söder om ladugården.
Se bilder från Söndagsturen söder om ladugården.
Lyssna på Per-Arne Larsson (längd 31.33)

 

Söndagstur 6

Söndagen den 14 januari

Hällkistan vid Öringe

Söndagsturen äger rum vid Hällkistan i Öringen.
Vägvisning vid Öringe, och utefter vägen mot Ekeby.

Se bilder från söndagstursplatsen.
Se karta.... I jpg-format. I pdf-format

Eld-, vätske-, vägvisningsansvarig: Mats Lönngren, 073-3609040

Berättare: Ann-Charlotte Feldt

Läs referat om Söndagsturen vid Hällkistan i Öringe.
Se bilder från Söndagsturn vid Hällkistan i Öringe.
Lyssna på Ann-Charlott Feldt (längd: 33.13).

 

Söndagstur 7

Söndagen den 21 januari

Vid vindskydd intill Kvarngölen

Platsen denna söndag blir vid ett vindskydd intill Kvarngölen, näa vägen mot Hybbeln.
Vägvisningen: Åk mot Lagnebrunna, vägvisning därefter.

Se bilder från söndagstursplatsen.
Se karta... I jpg-format. I pdf-format

Eld-, vätske-, vägvisningsansvarig: Patrik och Lena Molin, 070-6070037

Berättare: Sabina Palm

Läs referat om Söndagsturen vid Kvarngölen.
Se bilder från Söndagsturen vid Kvarngölen.
Lyssna på Sabina Palm (längd 25:24)

 

Söndagstur 8

Söndagen den 28 januari

Strax norr om Sättertorpsområdet

Norr om Sättertorpsområdet och mellan landsvägen och järnvägen finns en vacker skog, där tänds elden denna söndag.
Vägvisning utefter riksväg 32, nära norra in- och utfarten till Boxholm.

Se bilder från söndagstursplatsen
Se karta.... I jpg-format. I pdf-format

Eld-, vätske-, vägvisningsansvarig: Klas Johansson, 0142-5113, 070-4790467

Berättare: Jonas Vogel

Läs referat om Söndagsturen strax norr om Sättertorpsområdet.
Se bilder från Söndagsturen strax norr om Sättertorpsområdet.
Lyssna på Jonas Vogel (längd: 43:25)

 

Söndagstur 9

Söndagen den 4 februari

Nära vägen fram till tågverkstan

I skogen strax innan den tidigare järnvägsövergången vid Skyttebo tänds elden. Det är intill den gamla vägen mot Skyttebo som går in vid ladugården.
Vägvisning utefter Rv 32 vid Boxholms södra in- och utfart.

Se bilder från söndagstursplatsen
Se karta... I jpg-format. I pdf-format

Eld-, vätske-, vägvisningsansvarig: Karl-Johan Norén, 070-8280169

Berättare: Diana Laitinen Karlsson

Läs referat om Söndagsturen nära vägen fram till tågverkstan.
Se bilder från Söndagsturen nära vägen fram till tågverkstan.
Lyssna på Diana Laitinen Karlsson (längd: 29.42).

 

Söndagstur 10

Söndagen den 11 februari

Nedanför fornborgen nära Sinkan

Elden tänds mellan de två markanta bergen som ligger cirka 700 meter nordväst om Sinkan, nära vägen mot Hageby.
Vägvisning utefter vägen Flemminge-Ryckelsby.

Se bilder från söndagstursplatsen.
Se karta... I jpg-format. I pdf-format

Eld-, vätske-, vägvisningsansvarig: Anders Molin, 0140-56381, 070-2442958

Berättare: Zenita Norell

Läs referat om Söndagsturen nedanför fornborgen nära Sinkan.
Se bilder från Söndagsturen nedanför fornborgen nära Sinkan.
Lyssna på Zenita Norell (längd: 26.05)

 

Söndagstur 11

Söndagen den 18 februari

Intill Ådalsvägen och Lillån, Strålsnäs

Denna gången drar Söndagsturen till Strålsnäs. Elden tänd nära Lillån och Ådalsvägen.
Vägvisning utefter vägen mot Västra Harg, nära Åsbo kyrka.

Se bilder från söndagstursplatsen.
Se karta.... I jpg-format. I pdf-format

Eld-, vätske-, vägvisningsansvarig: Oklart!

Berättare: Ingela Svensson

Läs referat om Söndagsturen intill Ådalsvägen och Lillån, Strålsnäs.
Se bilder från Söndagsturen intill Ådalsvägen och Lillån, Strålsnäs.
Lyssna på Ingela Svensson (längd: 37.18)

 

Söndagstur 12

Söndagen den 25 februari

Nära Bocketorpabron

På en kulle nära Bocketorpabron, alltså utefter vägen mot Södra Kvisslehult tänds elden.
Vägvisning utefter vägen mot Malexander, avtagsväg Södra Kvisslehult.

Se bilder från söndagstursplatsen.
Se karta.... I jpg-format. I pdf-format

Eld-, vätske-, vägvisningsansvarig: Pär Andersson, 070-3451466

Berättare: Maria Bergagård

Läs referat om Söndagsturen nära Bocketorpabron.
Se bilder från Söndagsturen nära Bocketorpabron.
Lyssna på Maria Bergagård (längd: 26.36)

 

Söndagstur 13

Söndagen den 4 mars

Sydost om Norra Kvisslehult

På en liten höjd och i en vacker skog alldeles sydost om Norra Kvisslehult tänds den nästa sista elden för säsongen
Vägvisning i korsningen Söderleden/ Frebyvägen.

Se bilder från söndagstursplatsen
Se karta…. I jpg-format. I pdf-format

Eld-, vätske-, vägvisningsansvarig: Bengt Carlsson, 076-1128297

Berättare: Alf Ek

Läs referat om Söndagsturen sydost om Norra Kvisslehult.
Se bilder från Söndagsturen sydost om Norra Kvisslehult.
Lyssna på Alf Ek (längd: 35.49)

 

Söndagstur 14

Söndagen den 11 mars

Motionsgården

(flyttat från Wigersberg, häradsprofossens bostad som var belägen mellan Lilla Bäck och Brännbålskärr)

På grund av all snö avslutar säsongen med att tända elden vid Motionsgården i stället för Wigerberg som det var tänkt.
Vägvisning från Väderstadsvägen

Se bilder från söndagstursplatsen. (den planerade alltså Wigersberg
Se karta där elden SKULLE ha tänts: I jpg-format. I pdf-format

Eld-, vätske-, vägvisningsansvarig: Christer Karlsson, 0142-50028, 070-3010072.

Berättare: Johan Birath

Läs referat om Söndagsturen vid Motionsgården.
Se bilder från Söndagsturen vid Motionsgården.
Lyssna på Johan Birath (längd: 42.29) 

 


 

Söndagsturer 2016-2017


Läs en sammanfattning om Söndagsturerna säsongen 2016-2017


Se samtliga bilder från Söndagsturerna 2016-2017!


Så här såg söndagstursprogrammet ut säsongen 2016-2017


Här kan karta ses som visar Söndagstursplatserna 2016-2017

Klicka upp kartan i ett större jpg-format.

Klicka upp kartan som en pdf-fil (lämplig för utskrift).


'Söndagen den 27 november. VACKER SKOG VID LINNEBERG
Lyssna på Jörgen Auer (längd: 24:29)


Söndagen den 4 december. NÄRA STORA MÅLEN
Lyssna på Ingemar Nordström (längd: 28:42 )


Söndagen den 11 december. NÄRA FREBYVÄGEN OCH SÖDRA DELEN AV SÄTTERTORPASJÖN
Lyssna på Ingrid Norén (längd: 34:52 )


Söndagen den 18 december. VID TRINNEBO, EKEBY
Lyssna på Ida Johansson (längd: 27:49 )


Söndagen den 25 december. JULDAGEN, INGEN SÖNDAGSTUR


Söndagen den 1 januari NYÅRSDAGEN, INGEN SÖNDAGSTUR


Söndagen den 8 januari. I SKOGEN NÄRA DALENS FÖRSKOLA
Lyssna på Gen Larsson (längd: 29:53 )


Söndagen den 15 januari. I SKOGEN ÖSTER OM VÄGEN MELLAN ALARP OCH SÖDRA BÖRSHULT
Lyssna på Jens Sehlstedt (längd: 32:40)


Söndagen den 22 januari. VID VÄDERKVARN I SKOGEN MELLAN LAGNEBRUNNA OCH SJÖGARP
Lyssna på Johan Pettersson (längd: 63:25 )


Söndagen den 29 januari. VID LILLÅN NÄRA HURU I STRÅLSNÄS
Lyssna på Paul Håkansson (längd: 25:46 )


Söndagen den 5 februari. I VACKER HAGMARK NORR OM SJÖGARP (EKEBY)
Lyssna på Kerstin Olefalk Palm: (25:15)


Söndagen den 12 februari. VID VACKRA STENMURAR NÄRA SANDLIDEN
Lyssna på Therese Lindquist (längd: 20:58)


Söndagen den 19 februari. VID VACKERT TRÄD MELLAN LÖVHAGEN OCH SÖDRA TIMMERÖ
Lyssna på Ronny "Bula" Samuelsson (längd: 19:51 )


Söndagen den 26 februari. VID GAMLA HAGEBYVÄGEN NÄRA BJÖRKLUND
Lyssna på Ola Florhed (längd: 34:22)


Söndagen den 5 mars. VACKER SKOG MELLAN NORRA KVISSLEHULT OCH FREBY
Lyssna på Ann-Sofie Johansson (längd: 31:19 )


Söndagen den 12 mars. TORPRUINEN RENSBERG
Lyssna på Johan Birath
(längd: 49:48 )
 


Söndagsturer 2015-2016


Läs en sammanfattning om Söndagsturerna säsongen 2015-2016


Se samtliga bilder från Söndagsturerna!


Så här såg söndagstursprogrammet ut säsongen 2015-2016


Här kan karta ses som visar Söndagstursplatserna 2015-2016

Klicka upp kartan i ett större jpg-format.

Klicka upp kartan som en pdf-fil (lämplig för utskrift).


Klicka på respektive Söndagstur för att få upp referatet. Där kan man klicka vidare till bilder.

 

Söndagen den 29 november, DAMMLUCKOR I LILLÅN, NÄRA SÖDRA TIMMERÖ

Lyssna på Rolf Båvius berättande (längd: 28.06).


Söndagen den 6 december, IDAS STIG, INTILL SVARTÅN NÄRA SVARTÅVALLEN

Lyssna på Thorbjörn Anderssons berättande (längd: 29.13).


Söndagen den 13 december. NÄRA HUSEN GLÄNTAN VID HESTER

Lyssna på Robert Carlins berättande. (längd: 32.18).


Söndagen den 20 december, HYBBELN (EKEBY)

Lyssna på Stefan Vedeja (längd: 22.40.)


Söndagen den 27 december, SKOGHILL, NÄRA FÖRE DETTA KOLONILOTTERNA

Lyssna på Ann-Sofie Johansson (längd: 25:57)


Söndagen den 3 januari, GRÖNDALEN (GAMLA HAGEBYVÄGEN)

Lyssna på Jan Holmbom (längd: 22.50)


Söndagen den 10 januari, KVARNRUIN OCH TRE STYCKEN KOSTVERK VID LILLÅN

Lyssna på Håkan Gustafsson (längd: 35:19)


Söndagen den 17 januari, STRÅLSNÄS FOTBOLLSPLANEN

Lyssna på Jörgen Auer (längd: 27:07)


Söndagen den 24 januari, GRAVFÄLT I LAGNEBRUNNAHAGEN

Lyssna på Andreas Schander (längd 26:17)


Söndagen den 31 januari, TORPRUIN KÄLLSTUGAN

Lyssna på Inger Rosenberg (längd: 24:56)


Söndagen den 7 februari, PÅ KULLEBOVÄGEN, ALLMÄNNINGEN

Lyssna på Madeleine Håkansson (längd: 21:36)


Söndagen den 14 februari, STRAX VÄSTER OM ÖRINGE

Lyssna på Lillemor Persson (längd: 33:52)


Söndagen den 21 februari, PÅ KULLEN MELLAN JÄRNVÄGEN OCH VÄNNER EMELLAN

Lyssna på Mikael Lüddeckens Persson (längd: 36:38)


Söndagen den 28 februari, NÄRA GRÖNA DALEN

Lyssna på Ann Bark (längd: 27:58)


Söndagen den 6 mars, RUINEN EFTER GÅRDEN FREBY

Lyssna på Ann-Sofie Johansson (längd: 26:56)


Söndagen den 13 mars, INTILL VÄGEN VÄSTER OM JOHANNESBERG FJÄTTMUNNA

Lyssna på Johan Birath (längd 57:21)


Söndagsturer 2014-2015


Läs en sammanfattning om Söndagsturerna säsongen 2014-2015


Se samtliga bilder från Söndagsturerna!


Så här såg söndagstursprogrammet ut säsongen 2014-2015


Här kan karta ses som visar Söndagstursplatserna 2014-2015

Klicka upp kartan i ett större jpg-format.

Klicka upp kartan som en pdf-fil (lämplig för utskrift).


Klicka på respektive Söndagstur för att få upp referatet. Där kan man klicka vidare till bilder.

 

Söndagen den 30 november, ÖSTER OM LÅNGSTORP, NORRA ÖSTERSKOGEN

Lyssna på Claes-Göran Olsons berättande.


Söndagen den 7 december, HAGE SYDVÄST OM LÅNGLIDEN

Lyssna på Birgit Erikssons berättande.


Söndagen den 14 december, HAGE NORDVÄST OM SINKAN

Lyssna på Rolf Båvius berättande.


Söndagen den 21 december, ASKAREMÅLEN

Lyssna på Mia & Ann-Sofie som spelar och sjunger julsånger.


Söndagen den 28 december, VID SVARTÅN INTILL STRÖMSLUNDSBRON

Lyssna på Åke Carlssons berättande.


Söndagen den 4 januari, INTILL SVARTÅN VÄSTER OM ÖRINGE

(Ingen möjlighet att lyssna på Margareta då batterierna i diktafonen tog slut)


Söndagen den 11 januari, I VACKER SKOG MELLAN BROKULLA OCH KULLBERGHEM/STENSTORP

Lyssna på Sabina Palms berättande.


Söndagen den 18 januari, HÖJD NORDVÄST OM BOHULT

Lyssna på Stefan Vedejas berättande, samt sång och gitarrspel.


Söndagen den 25 januari, NÄRA BRON ÖVER LILLÅN ÖSTER OM BOCKTORP
Lyssna på Eva Bremers berättande.


Söndagen den 1 februari, TORPRUIN ANNELUND NÄRA GRANFORSENS FESTPLATS

Lyssna på Klas Johanssons berättande.


Söndagen den 8 februari, INTILL LILLÅN NÄRA ÅSBODALEN MEN PÅ VÄSTRA SIDAN OM BRON

Lyssna på Jörgen Auers berättande.


Söndagen den 15 februari, NÄRA GAMLA STALLET OCH TVÄTTSTUGAN

Lyssna på Mikael Lüddeckens Perssons berättande.


Söndagen den 22 februari, TORPRUIN BÖRSHULTASTUGAN NORVÄST OM KJUSEBOTORP

Lyssna på Barbro Bornsäter Mellbin.


Söndagen den 1 mars, I VACKER SKOG MELLAN SKÄGGENÄS OCH SJÖGARP

Lyssna på Ann-Sofie Johansson.


Söndagen den 8 mars, VID GRAVRÖSE SAMT STOR TALL CIRKA 500 METER NORR OM ARREBO

OBS! Ingen ljudupptagning vid denna Söndagstur!


 


Söndagsturer 2013-2014

 

Söndagen den 1 december tändes den första Söndagsturselden, det var vid "Gröna plan" intill Fårhusberget.

 


Läs en sammanfattning om säsongens Söndagsturer (2013-2014)


Se samtliga bilder från Söndagsturerna!


Så här såg söndagstursprogrammet ut säsongen 2013-2014


Här kan karta ses som visar Söndagstursplatserna 2013-2014

Klicka upp kartan i ett större jpg-format.

Klicka upp kartan som en pdf-fil (lämplig för utskrift).


Klicka på respektive Söndagstur för att få upp referatet. Där kan man klicka vidare till bilder.

 

Söndagen den 1 december, "Gröna plan" vid Fårhusberget

Söndagen den 8 december, Märklig sten nära Skytthemsgölen

Söndagen den 15 december, Intill en bit av gamla vägen mellan S. Kvisslehult och Bocketorp

Söndagen den 22 december, Marielund intill gamla riksväg 32, Strålsnäs

Söndagen den 29 december, VACKER UTSIKT MELLAN FURUVÄGEN OCH STORGATAN I BOXHOLM

Söndagen den 5 januari, Intill nya tågverkstan

Söndagen den 12 januari, Torpruin Brostugan på Åsbo Sjögarps ägor.

Söndagen den 19 januari, Nära vägen mellan Gröndalen och Kohagen

Söndagen den 26 januari, Cirka 200 meter nordväst om Långliden

Söndagen den 2 februari, Intill Svartån norr om Laxberg, västra sidan.

Söndagen den 9 februari, Hembygdsgården Boden

Söndagen den 16 februari, Hagmark mellan Sjögarpesjön och Stortorp

Söndagen den 23 februari, Finnhemmet

Söndagen den 2 mars, Hermanekulle

Söndagen den 9 mars, Strax norr om bostadsområdet Dalen i Österskogen


Gå till sidan där man kan LYSSNA på berättarna säsongen 2013-2014

 


Söndagsturer 2012-2013

 

Bra att veta om Söndagsturerna!

Klas

Läs en sammanfattning om säsongens Söndagsturer (2012-2013)

Se Krafttagets samtliga bilder från alla söndagsturer säsongen 2012-2013

Se också Tore Nilssons bilder från Söndagsturerna på hemsidan flickr! (Årets bilder börjar vid flik 3)


Så här såg söndagstursprogrammet ut säsongen 2012-2013

Söndagstursprogrammet som en jpg-fil.

Söndagstursprogrammet som en pdf-fil.


Här kan karta ses som visar Söndagstursplatserna 2012-2013

Klicka upp kartan i ett större jpg-format.

Klicka upp kartan som en pdf-fil (lämplig för utskrift).


Klicka på respektive Söndagstur för att få upp referatet. Där kan man klicka vidare till bilder.


Söndagen den 2 december, SANDVIK (TORPRUIN), VID LÖNINGENS NORRSPETS

Söndagen den 9 december, FÖRE DETTA ODLINGSMARK NORR OM NORRA KVISSLEHULT

Söndagen den 16 december, VID DAMMAR NORDVÄST OM HAGA

Söndagen den 23 december, PÅ BERGET OVANFÖR ENESTIGEN 2 (MOT HYRESHUSEN PÅ PEHR HANNERGATAN

Söndagen den 30 december, VID STORT STENBLOCK NÄRA VÄGEN MELLAN LILLA BÄCK OCH BRÄNNBÅLSKÄRR

Söndagen den 6 januari, VID PILGRIMSSTIGEN INTILL BOXHOLMS KYRKOGÅRD

Söndagen den 13 januari, VID ÖSTGÖTALEDEN NÄRA DAMMLUCKORNA VID LILLÅN S. TIMMERÖ

Söndagen den 20 januari, BRON ÖVER LILLÅN MELLAN ÄLGHULT OCH RÅSTOCKEN, LINNEBERG

Söndagen den 27 januari, BERG INTILL VÄGEN SÖDER OM LILLA HERKHULT

Söndagen den 3 februari, INTILL GAMLA VÄGEN ÖSTER OM STORA BÄCK

Söndagen den 10 februari, RYCKELSBY

Söndagen den 17 februari, GAMMALT TRÄD INTILL CENTRALVÄGEN, CA 700 M FRÅN VÄGEN SOMMEN-MOSSEBO

Söndagen den 24 februari, BYGGET (RUIN, FÖRE DETTA STATARBOSTAD)

Söndagen den 3 mars, FAGERHULT (TORPRUIN), 900 M SYDOST OM TROLLHÅLSBYGGET

Söndagen den 10 mars, BLIDATORPET


Gå till sidan där man kan LYSSNA på några av berättarna säsongen 2012-2013

 


 

Nedan kan man ta del av alla tidigare säsonger med torp- och söndagsturer. Man kan läsa referat, och man kan studera bilder tagna intill brasan på berättare och besökare.


Söndagsturer 2011-2012

 

Se Krafttagets samtliga bilder från alla söndagsturer säsongen 2011-2012

Se också Tore Nilssons bilder från Söndagsturerna på hemsidan flickr!

Se karta som visar platserna för söndagsturerna 2011-1012

Söndagen den 27 november, LILJEHOLMEN

Söndagen den 4 december, MELLAN ASKAREMÅLEN OCH TORPRUINEN HARFÄLLAN

Söndagen den 11 december, INTILL SVARTÅN BAKOM GAMLA ÅLDERDOMSHEMMET

Söndagen den 18 december, BOXHOLMS FOLKETS PARK

Söndagen den 25 december (ingen söndagstur!)

Söndagen den 1 januari (ingen söndagstur!)

Söndagen den 8 januari, FÅNGSTGROP ÖSTER OM KARSBO

Söndagen den 15 januari, NEDANFÖR TRIMPLABERGET

Söndagen den 22 januari, INTILL GÖLEN BELÄGEN MELLAN KOHAGEN OCH STORA BÄCK

Söndagen den 29 januari, STRAX NORR OM SJÖGARP (EKEBY)

Söndagen den 5 februari, VÄSTRA SIDAN OM ANDERSBOSJÖN VID LAXBERG

Söndagen den 12 februari, PÅ ALLMÄNNINGEN, INTILL CENTRALVÄGEN SYDOST OM BRÄNNBÅLSKÄRR

Söndagen den 19 februari, FLEMMINGE SKOLA (nuvarande Motionsgården)

Söndagen den 26 februari, BERG SYDOST OM GÖTEVI (med vacker utsikt)

Söndagen den 4 mars, FÅNGSTGROP PÅ HESTERS ÄGOR (nära vägen mot Stekanäs)

Söndagen den 11 mars, NORR OM SKJUTBANAN I LINNEBERG

 


Söndagsturer 2010-2011

Se bilder från samtliga söndagsturer säsongen 2010-2011

Se karta som visar platserna för söndagsturerna 2010-1011

Söndagen den 28 november, I VACKER SKOG SÖDER OM SÖDRA KVISSLEHULT

Söndagen den 5 december, INTILL HAMMARSHULT, NORDÖSTRA DELEN AV SJÖGARPESJÖN

Söndagen den 12 december, PÅLSBO ÄNG

Söndagen den 19 december, MITT FÖR HAGBY GÅRD (ÖSTRA SIDAN OM SVARTÅN)

Söndagen den 26 december, DALEN

Söndagen den 2 januari, RIBBINGSKA FÅFÄNGAN

Söndagen den 9 januari, LOKARP

Söndagen den 16 januari RANKEBERGET (ELDEN FLYTTAD TILL VÄGEN)

Söndagen den 23 januari, INTILL SVARTÅN VID JANSBO

Söndagen den 30 januari, VID TREHÖRNINGEN MELLAN SJÖFÄLLAN OCH BYGGET

Söndagen den 6 februari, HERRMANNEKULLE

Söndagen den 13 februari, GRYTBÄCKEN

Söndagen den 20 februari, NÄRA BROBY INTILL RIKSVÄG 32

Söndagen den 27 februari, LUSTHUSKULLEN (BAKOM RÄDDNINGSTJÄNSTEN / SIBYLLA)

Söndagen den 6 mars, BRUKSMUSEET

 


Söndagsturer 2009-2010

Läs sammanfattning om söndagsturerna 2009-2010.

 

Se bilder från samtliga söndagsturer 2009-2010

 

Söndagen den 29 november, ROSEBO KÄLLA

Söndagen den 6 december, GÖSTRINGS URSKOG
Söndagen den 13 december, LÖNNSHULT

Söndagen den 20 december, VID LILLÅN I STRÅLSNÄS

Söndagen den 27 december, STENSTOLPAR NÄRA SMEDSTORP / RÅSTOCKEN

Söndagen den 3 januari, KNALLEN (torp i Österskogen)

Söndagen den 10 januari, BRUDESTEN / KÄLLHEMMET

Söndagen den 17 januari, GRUVHÅL, NORDOST OM STORTORP

Söndagen den 24 januari, BLECKENSTAD

Söndagen den 31 januari, HOPPET (torpruin nära Mörklången)

Söndagen den 7 februari, FÖRE DETTA SOMMENS FOLKETS PARK

Söndagen den 14 februari, KOLBOTTEN (mellan Bocketorp och S. Kvisslehult)

Söndagen den 21 februari VIKEN (ställdes in på grund av snöoväder)

Söndagen den 28 februari, ÖRINGE FABRIK

Söndagen den 7 mars, BOKSKOGEN VID BOXHOLMS SÄTERI
Söndagen den 14 mars, VIKEN (torpruin) VID SJÖN TREHÖRNINGENS VÄSTRA STRAND (Viken är en mordplats, och historien finns i Johan Biraths bok, "Brännvin, vatten och bröd, del 2")
 

Se karta med platserna för söndagsturerna 2009-2010 markerade

 


Söndagsturer 2008-2009

Läs om söndagsturerna säsongen 2008-2009!

Se bilder från samtliga söndagsturer 2008-2009

Läs Länstidningens artikel om söndagsturerna från den 12 december 2008

Läs Länstidningens artikel om söndagsturerna från den 6 mars  2009

Läs Correns artikel om söndagsturerna från den 23 februari 2009.

30 november, HÄLSOKÄLLAN I ÖSTERSKOGEN
7 december, VARGFÄLLEBERGEN
14 december, DISPONENTHAGEN
21 december, BRÄNNVINSLIA

28 december, MILSTEN NÄRA KARSBOTORP
4 januari, DOMARRING VID GAMLA HAGEBYVÄGEN
11 januari, MJÖLNARKULLEN
18 januari, LINNEFORS
25 januari, FREBYNÄS

1 februari, HAGEBY
8 februari, KVARNSTENAR, NORDOST OM ÅSBODALEN
15 februari, UGGLEHULT
22 februari, SKOGSSTUGAN (torpruin nära Brännbålskärr)
1 mars, LAXBERG
8 mars, SKÄGGENÄS

 


Söndagsturer 2007-2008

Läs om söndagsturerna säsongen 2007-2008.

2 december: Rövaretorp (f.d. gård)

9 december: Hybbeln (väster om Sjögarpesjön)

16 december: Rotbäcken (torpruin öster om Södra Kvisslehult)

23 december: Simmarp (i skogen NV om Sinkan och på orienteringskartan Oxhultet)

30 december: Lövhagen (torpruin o f.d. soldattorp)

6 januari: Våran Plan. Österskogen, och där grabbarna som bildade Boxholms OK höll till mycket.

13 januari: Öster om bron över Lillån vid Hultet

20 januari: Askaremålen

27 januari: Gröna Plan (intill Fårhusberget)

3 februari: Gamla vattentornet i Boxholm

10 februari I vacker skog mellan Hester o Pölen (där Krafttaget haft kolmila)

17 februari: Ekeby skola (där finns nu endast en minnessten)

(klicka här för foto på infotavla om skolan)

24 februari: Intill bäcken nära Sörbäck

2 mars: Sandbacken (i Linneberg

 

Artikel i Länstidningen

Gen Larsson skriver för Länstidningen Östergötland och vid 2007-2008 års sista söndagstur i Sandbacken skrev hon en artikel för den tidningen. Med tillstånd från Gen har jag scannat artikeln (som fanns i numret som kom ut den 7 mars 2008), så att vi kan publicera den här på Krafttagets hemsida. Du hittar artikeln genom att klicka här!

 

 

 


Söndagsturer 2006-2007

 

  Läs om söndagsturerna säsongen 2006-2007.

(OBS! Filen är en pdf-fil. Om filen inte öppnar sig, högerklicka på den, välj "spara mål som" och lägg den på hårddisken. Klicka sedan på filen därifrån. Du kan också i stället surfa med Firefox (mer info på startsidan). Då brukar det fungera problemfritt.


26 november Stenformationer Hultet
3 december Berget NV Sinkan
10 december Gamla landsvägen Söder om Hester
17 december Mulebo
31 december Hagby gård
7 januari Strömslundsbron
14 januari Ö-ledens passage Lillån
21 januari Långliden
28 januari Lagnebrunnaeken
4 februari Kröcklekulla skola
11 februari Kvarnruin vid Lillån
18 februari Gammelskogen vid Lillån
25 februari Notgärde
4 mars Pukaberget

 

Artikel i Stångprofilen

I Ovakos personaltidning "Stångprofilen" fanns våren 2007 en artikel om söndagsturerna 2006-2007. Du kan läsa artikeln här.

 


Före säsongen 2006-2007 arrangerades inte Söndagsturer utan Torpturer. Då fanns det inte olika berättare vid eldarna, utan då låg fokus på torpruiner i skogarna. Ruiner efter gårdar, torp och backstugor var då platsen för elden, och platsernas historia hade forskats fram och detta presenterades för besökarna.

 

Torpturer 2005-2006
27 november: Kullen
5 december:
Gölebo
11 december
Öna
18 december: Fällan
8 januari:
Äng
15 januari:
Brukets tvättstuga
22 januari:
Skogbo
29 januari:
Stertinge
5 februari:
Jordmålen
12 februari: Hesters Gästgivaregård
19 februari:
Sibbelyckan
26 februari: Nybygget / Nyhem
5 mars: Flemminge arbetarebostäder


Torpturer 2004-2005
28 november: Stenkullen (Åsbodalen)
5 december:
Kishult
12 december: Kårarp

19 december: Bryggarehem

2 januari:
Löverhult
9 januari:
Norra Lagnebrunna
16 januari: Skytthemmet
23 januari:
Rensberg
30 januari: Banvaktsstuga 114
6 februari:
Dungarp
13 februari:
Brandlund/Backen (vid Boarp)
20 februari:
Stenkullen (i Funkastan)
27 februari:
Bygget (statarbostad) Se gamla tidningsartiklar, med mera.
6 mars: Lundstorp


Torpturer 2003-2004
7 december: Lindalen
14 december:
Källeberg
21 december:
Olstorp
4 januari:
Norra Börshult
11 januari: Lyckan
18 januari:
Kullebo
25 januari:
Lagerhult
1 februari:
Petersberg
8 februari:
Nyhagen / Hagen
15 februari: Långstorp
22 februari:
Soldattorp 122 Assarviken
29 februari:
Moberget
7 mars:
Runnsjö/Qvisthemmet


Torpturer 2002-2003
1 december: Gröna Plan
8 december: Ekeberg
15 december: Gölen
22 december: Karpåsen
29 december: Freby
5 januari: Tolhem
12 januari: Sandbergshem
19 januari: Fornborg vid Lången
2 februari: Dammstugan, Sommen
9 februari:
Kvistberg
16 februari: Käckatorpet
23 februari: Klockarens grav
2 mars: Sandvik
9 mars: Rankeberget


Torpturer 2001-2002
16 december: Harfällan
23 december:
Vivåsen
30 december: Nära Laxberg
6 januari:
Simmarp
13 januari
Bygget (öster Boxholm)
20 januari: Klämmesmålen
27 januari:
Rövaretorp
3 februari:
Karshult
10 februari:
Stenabo
17 februari: Mosseboborg
24 februari: Tånghult o Slägghult
3 mars: Timmerötorp


Kalle Bäck, boende i Trehörna, och en välkänd profil, tillika forskare och en enormt duktig föreläsare, höll 1995 föredrag i ämnet "torpare" vid släktforskarförbundets årsstämma i Stockholm. Ett referat från fördraget kan läsas här.

 

<<--- STARTSIDAN

| © Föreningen Krafttaget, Boxholm