Bakgrunden och Söndagsturernas historia

Torpturer 2001-2006,

söndagsturer från säsongen 2006-2007

År 2001 inledde Krafttaget ett samarbete med Boxholms Orienteringsklubb. Boxholms OK hade i flera år innan dess tänt en eld i skogarna varje söndag under vinterhalvåret. Vid elden har orienterarna som tränat serverats vätska under långpassen, men övriga klubbmedlemmar har också tagit sig till elden. Kanske bara för att komma ut i naturen, och / eller för att grilla korv.

Dessa söndagsutflykter kallade Boxholms OK för bergsturer, detta för att elden oftast brann på ett berg. Men 2001 kontaktades Krafttaget för ett samarbete. Boxholms OK:s idé var att låta elden brinna vid en torpruin i skogarna kring Boxholm, torpruiner finns det ju gott om. Och BOK ville ha hjälp med att ta fram historisk fakta om torpet och som kunde presenteras för besökarna. Samtidigt föddes idén att inbjuda allmänheten till eldarna i boxholmsskogarna under vintern. Så blev det också, och i början låg alltså fokus på torp, backstugor och gårdar i Boxholms omgivningar. Det är mycket torpfakta som tagits fram av Krafttaget. Vi presenterade vilka som bott i stugorna, och ibland berättar ju kyrkböckerna en hel del spännande saker om människorna, och som vi kunde återge vid elden. Ibland har det funnits någon bouppteckning så vi kunde berätta vad de som bodde i torpet ägde. Och ibland berättade vi mer allmänt om torparlivet. Eller hur det var att leva som indelt soldat!

Intresset för torpturerna var ganska bra redan från början, men efterhand upptäckte ju många fler vilka trevliga arrangemang detta var!

Till säsongen 2006-2007 döptes torpturerna om till Söndagsturer. Från den säsongen brann elden nödvändigtvis inte vid en torpruin utan vid vilken vacker plats som helst. Och det är från den säsongen som vi har låtit en gästberättare prata om söndagarna, och den personen har fått prata om precis vad som helst. Orsaken till ändringen var att förnya men framförallt att förenkla arrangemangen. Det krävdes mycket arbete att forska fram torp, gårdar, och backstugors historia inför varje söndag! Med en person som pratar om ett fritt ämne vid elden behövs ju inte så mycket research varje söndag. Men omgörningen till att låta personer prata om ett fritt ämne blev lyckad! Personerna bestämmer ju själva vad de vill prata om - ungefär som i programmet Sommar i radion - och det har varit såväl intressant, spännande, roligt och ofta väldigt underhållande att lyssna på de olika berättarna. Vissa har pratat barndomsminnen, eller sin livshistoria, medan andra har valt att prata om något visst ämne de är intresserade av och duktiga på. Vi har dock märkt att alla har något att prata om intill elden på en Söndagstur och som intresserar andra! Det behöver inte vara något "tungt" ämne för att det ska bli intressant.

Söndagsturerna är något unikt. Vi vet ingen annanstans där det anordnas något liknande. En eld på en vacker plats i skogen och en berättare, mer behövs inte för att locka ett hundratal ut i skogen. Så många har ibland dykt upp vid elden.

Klas Johansson

 

<<--- STARTSIDA|  | SÖNDAGSTURER --->>

| © Föreningen Krafttaget, Boxholm