Tusenårssteg

- En vandring i Boxholmsbygdens historia

Nu finns boken tillgänglig här på internet!

Projekt Krafttaget framställde under åren 1999-2000 boken Tusenårssteg. Det var omkring 20 personer som sysslade större delen av sin tid med denna bok under dessa år, men dessutom var det cirka 100 personer som arbetade med Tusenårssteg i lokala arbetsgrupper. Tusenårssteg är en lättläst och mycket intressant bok som behandlar Boxholms kommuns historia (Rinna, Åsbo, Ekeby och Malexander socknar), från istid fram till 2000-talet. Tyvärr är boken numera slutsåld, men den finns att låna på biblioteken i Boxholm, Mjölby och Tranås.

Eftersom boken varit efterfrågad så har vi nu också gjort boken tillgänglig i digital form här på hemsidan! De olika kapitlen är uppdelade i olika pdf-filer

Kvalitén är ju förklarigt nog något sämre i denna digitala version jämfört med den tryckta, exempelvis finns det inga färgsidor i nätupplagan vilket den gör i den tryckta. Men texten är ju densamma...


Om pdf-filer...

Du öppnar pdf-filer med programmet Adobe Reader, ett program de flesta har i datorn. Men pdf-filerna krånglar ibland på Krafttaget-sajten och vägrar öppna sig! Varför det är så vet vi egentligen inte, men ett tips är att högerklicka på länken, sedan välja "spara mål som". Då kan filen sparas ner på hårddisken. Klicka sedan på filen så öppnar sig det du vill titta på.

Vi har dock upptäckt att pdf-filerna i regel öppnar som de ska om man surfar med Firefox. Därför kan ett tips vara att tanka ner den webbläsaren, installera programmet, och surfa med Firefox!

OBS! Sidnumren nedan gäller bokens sidnummer, och inte de sidnummer du ser i Adob Reader


1. Forntidens Boxholmsbygd (pdf-fil, 3566 kB)

Berggrund....................................................................11

Istidens slut.................................................................12

Topografi......................................................................13

Jordarter......................................................................14

Sjöar..............................................................................18

De första människorna i trakten...............................19

Bondestenåldern: de första jordbrukarna...............21

Bronsålder....................................................................24

Järnålder......................................................................28

Vikingatid.....................................................................37

Kristnandet..................................................................44

 


2. Medeltidens Boxholmsbygd (pdf-fil, 3074 kB)

Kyrkbyggandet............................................................47

Socknen.........................................................................53

Klostren.........................................................................53

Jordbruket på medeltiden..........................................58

Pesten............................................................................61

Trälarna.........................................................................63

Hälso- och offerkällor...................................................64

Gårds- och byanamn....................................................69

Fanns det riddare i Boxholmsbygden?......................71

Kvinnan under forntiden och medeltiden..................73

 

3. Våra kyrkor (pdf-fil, 2495 kB)

Ekeby kyrka..................................................................81

Åsbo kyrka....................................................................84

Rinna kyrka..................................................................90

Malexander kyrka.......................................................93

Blåviks kyrka................................................................97

Boxholms kyrka...........................................................99


4. Boxholmsbygden under 1500- och 1600-talet (pdf-fil, 4195 kB)

Malexander på Gustav Vasas tid...............................105

Gustav Vasa och Boxholmsbygden............................105

Dackefejden...................................................................106

Malexanders kyrkklockor: myt och verklighet........110

Daniel Rantzaus tåg genom Holaveden......................112

Älvsborgs lösen..............................................................116

På Sigismunds och Hertig Karls tid.............................117

Mäster Abraham rensar upp.......................................118

Ur Ydre Härads dombok..............................................122

Hårda år..........................................................................122

Skogsbygd och slättbygd..............................................124

Adelns århundrade........................................................125

Allmogen under 1600-talet..........................................138

Malexanders äldsta kyrkobok.....................................139

Viktig källa till kunskap................................................140

Andra Älvsborgs lösen..................................................142

Striden om Börshultafisket..........................................143


5. Folktro, seder och bruk (pdf-fil, 2702 kB)

Lucia...............................................................................147

Jul...................................................................................148

Påsk................................................................................153

Valborg...........................................................................155

Kristi Himmelsfärdsdag och Pingst............................155

Midsommar...................................................................156

Alla helgons dag............................................................157

Barndop.........................................................................157

Konfirmation.................................................................159

Bröllop............................................................................160

Död och begravning......................................................164

Naturligt och övernaturligt.........................................165


6. Boxholmsbygden under 1700- och 1800-talet (pdf-fil, 7769 kB)

Broccmans östgötaskildring.........................................179

Widegrens östgötabeskrivning....................................181

Sockenstämmoprotokollen berättar...........................184

Fattigvården...................................................................197

Klockaren........................................................................204

Jordbruket......................................................................205

Boxholms säteri - livet på ett större gods..................208

Torp och backstugor......................................................218

Kvarnar genom historien..............................................223

Vargproblemet...............................................................229

Amerikaemigrationen....................................................232

Ur statistikrapporterna till Tabellverket....................241

Allmän järnhistoria i korthet.........................................243

Boxholms bruk................................................................250


7. Det händelserika 1900-talet, del 1 (pdf-fil, 6082 kB)

Ridderstads östgötaskildring.........................................269

Elektriciteten, telefonen och posten.............................270

Järnvägens betydelse för Strålsnäs..............................280

Undervisning och skolor.................................................287

Folkrörelserna..................................................................310

Förhållandena vid bruket...............................................327

Jordbruket........................................................................339


7. Det händelserika 1900-talet, del 2 (pdf-fil, 6356 kB)

Jordbruket, forts.............................................................340

Boxholms AB:s såg och kvarnar....................................351

Boxholms municipalsamhälle.........................................359

Andra världskrigets tid 1939-1945..............................363

Affärslivet.........................................................................381

Boxholms köping..............................................................394


7. Det händelserika 1900-talet, del 3 (pdf-fil, 7840 kB)

Boxholms köping, forts....................................................408

Nöjesliv..............................................................................422

Festplatser........................................................................431

Föreningar.........................................................................434

Ungdomsrevolten under 1950- och 1960-talet...........438

Boxholmskrönika 1970-1999..........................................443

Blåvik - Pärlan vid sjön Sommen....................................451

Rinna - en levande landsbygd.........................................461

Bibliotekshistoria...............................................................465

Kyrkan inför framtiden - Svenska kyrkan inför

2000-talet..........................................................................469

Journalistiken har förändrats i Boxholm........................470

Boxholm år 2010 - dröm eller verklighet?.....................474

 

 

<<--- STARTSIDA| 

| © Föreningen Krafttaget, Boxholm