Tusenårssteg

- En vandring i Boxholmsbygdens historia

Nu finns boken tillgänglig här på internet!

Projekt Krafttaget framställde under åren 1999-2000 boken Tusenårssteg. Det var omkring 20 personer som sysslade större delen av sin tid med denna bok under dessa år, men dessutom var det cirka 100 personer som arbetade med Tusenårssteg i lokala arbetsgrupper. Tusenårssteg är en lättläst och mycket intressant bok som behandlar Boxholms kommuns historia (Rinna, Åsbo, Ekeby och Malexander socknar), från istid fram till 2000-talet. Tyvärr är boken numera slutsåld, men den finns att låna på biblioteken i Boxholm, Mjölby och Tranås.

Eftersom boken varit efterfrågad så har vi nu också gjort boken tillgänglig i digital form här på hemsidan! De olika kapitlen är uppdelade i olika pdf-filer

Kvalitén är ju förklarigt nog något sämre i denna digitala version jämfört med den tryckta, exempelvis finns det inga färgsidor i nätupplagan vilket den gör i den tryckta. Men texten är ju densamma...


Om pdf-filer...

Du öppnar pdf-filer med programmet Adobe Reader, ett program de flesta har i datorn. Men pdf-filerna krånglar ibland på Krafttaget-sajten och vägrar öppna sig! Varför det är så vet vi egentligen inte, men ett tips är att högerklicka på länken, sedan välja "spara mål som". Då kan filen sparas ner på hårddisken. Klicka sedan på filen så öppnar sig det du vill titta på.

Vi har dock upptäckt att pdf-filerna i regel öppnar som de ska om man surfar med Firefox. Därför kan ett tips vara att tanka ner den webbläsaren, installera programmet, och surfa med Firefox!

OBS! Sidnumren nedan gäller bokens sidnummer, och inte de sidnummer du ser i Adob Reader


1. Forntidens Boxholmsbygd (pdf-fil, 3566 kB)

Berggrund....................................................................11

Istidens slut.................................................................12

Topografi......................................................................13

Jordarter......................................................................14

Sjöar..............................................................................18

De första människorna i trakten...............................19

Bondestenåldern: de första jordbrukarna...............21

Bronsålder....................................................................24

Järnålder......................................................................28

Vikingatid.....................................................................37

Kristnandet..................................................................44

 


2. Medeltidens Boxholmsbygd (pdf-fil, 3074 kB)

Kyrkbyggandet............................................................47

Socknen.........................................................................53

Klostren.........................................................................53

Jordbruket på medeltiden..........................................58

Pesten............................................................................61

Trälarna.........................................................................63

Hälso- och offerkällor...................................................64

Gårds- och byanamn....................................................69

Fanns det riddare i Boxholmsbygden?......................71

Kvinnan under forntiden och medeltiden..................73

 

3. Våra kyrkor (pdf-fil, 2495 kB)

Ekeby kyrka..................................................................81

Åsbo kyrka....................................................................84

Rinna kyrka..................................................................90

Malexander kyrka.......................................................93

Blåviks kyrka................................................................97

Boxholms kyrka...........................................................99


4. Boxholmsbygden under 1500- och 1600-talet (pdf-fil, 4195 kB)

Malexander på Gustav Vasas tid...............................105

Gustav Vasa och Boxholmsbygden............................105

Dackefejden...................................................................106

Malexanders kyrkklockor: myt och verklighet........110

Daniel Rantzaus tåg genom Holaveden......................112

Älvsborgs lösen..............................................................116

På Sigismunds och Hertig Karls tid.............................117

Mäster Abraham rensar upp.......................................118

Ur Ydre Härads dombok..............................................122

Hårda år..........................................................................122

Skogsbygd och slättbygd..............................................124

Adelns århundrade........................................................125

Allmogen under 1600-talet..........................................138

Malexanders äldsta kyrkobok.....................................139

Viktig källa till kunskap................................................140

Andra Älvsborgs lösen..................................................142

Striden om Börshultafisket..........................................143


5. Folktro, seder och bruk (pdf-fil, 2702 kB)

Lucia...............................................................................147

Jul...................................................................................148

Påsk................................................................................153

Valborg...........................................................................155

Kristi Himmelsfärdsdag och Pingst............................155

Midsommar...................................................................156

Alla helgons dag............................................................157

Barndop.........................................................................157