Skrifter, dokument, broschyrer och liknande


Skrifter om Boxholms AB och om Boxholm

Boxholms Aktiebolag, trärörsavdelningen.

Boxholms Aktiebolag, malm, järn, trä.

Boxholms Aktiebolag (foton).

Boxholms bruk och aktiebolag, skrivmaskinsanteckningar från 1968.

Boxholm omkring år 1790.

Priskurant å Boxholms Aktiebolags tillverkning av byggnadssmiden.

Boxholms AB-koncernen (efter bruksdelningen).


Boxholms Orienteringsklubbs jubileumsskrift 2009.

När Boxholms Orienteringsklubb firade 75-årsjubileum så tog föreningen fram en jubileumsskrift. Den kan läsas här.


Ur Ekeby sockens hävder

Vi Har fått tillåtelse av Ekeby Hembygdsförening att göra deras små fina och fantastiska små häften med namnet Ur Ekeby sockens hävder tillgängliga här på Krafttagets sajt. Totalt gjorde fem stycken sådana skrifter. Klicka på respektive länk nedan  så öppnas respektive skrift som en pdf-fil

 

Ur Ekeby sockens hävder 1

Om socknen och sockengränserna

 

Ur Ekeby sockens hävder 2

En gammal gårds öden genom tiderna - Fjättmunna

 

Ur Ekeby sockens hävder 3

Ekeby skola, Ribbingska gravkoret, skolan före 1842.

 

Ur Ekeby sockens hävder 4

Ett klockareval, Carl Petter Engström. Skolan efter 1842 fram till århundradets slut.

 

Ur Ekeby sockens hävder 5

Boxholms bruk och samhälle genom tiderna.


Material efter Severin Fredriksson

Severin Fredriksson kan nog ses som en stor profil i Åsbobygden förr i tiden. Han var en stor hembygdsvän men Severin var också politiker och inblandad i lite av varje. Krafttaget har fått en mängd gammalt material efter Severin Fredriksson, och om materialet är värdefullt kan endast betraktaren av materialet avgöra. Tack vare digitaliseringshjälpen som Föreningen Krafttaget har fått så har materialet skannats. Det handlar om protokoll, kassaböcker, anvisningar, instruktioner med mera, med mera.

Severin Fredriksson var född i Vådsbergs socken den 17 oktober 1888. År 1913 så kom han till Jakobslund, Strålsnäs stationssamhälle, det är vid Linneberg, och hustrun Hulda Maria Sofia Jakobsson, född i Blåvik 1885, kom dit i samma veva. Severin står till en början som sadelmakare i församlingsböckerna och längre fram som målarmästare.

I Jakobslund bor Severins barnbarn Iréne Karlsson idag (år 2021), och av henne har vi fått materialet efter Severin Fredriksson

.

Anvisningar.

Avskrift av avgiftsforteckning Åsbo kommun 1929.

Bokföringssystem för sjukkasor kassa-special 1929-1933.

Brev.
Ekeby och Åsbo sockens begravningskassa 1933 och framåt.

Fastigheten Ingemarstorp i Åsbo socken.

Förbättringslån.

Gamla hyreskontrakt.

Uppgörelse o överenskommelse med testamentstagare och arvingar efter avliden. Helga mapp.

Instruktion för inkvarteringsledare.

Inventarier

Kontrabok

Mapp, Severin Fredriksson

Personförteckning

Pressen om biblioteket

Protokollsbok för Ekeby o Åsbo begravningskassa

Protokollsbok för Socialdemokraternas fullmäktigegrupp

Mottagningsbevis

Skrivelser för utrymningskommisionen och inkvarteringschefen

Protokoll om skärmbildsundersökning

Stadgar för Ålderdomsförbundets Livförsäkringskassa 1938

Statens utrymningskommision

Stig Lundvall, Kullen

Mapp, Råstocken Strålsnäs

Uppbördsbok

Vattendom telegrafledningar

Åsbo Sockens styrelser och nämnder 1944


 Jubileumsskrifter Svenska Metallarbetareförbundet, Boxholm

En historisk återblick 1907 - 1957.

Svenska Metallindustriarbetareförbundet avdelning 184 Boxholm, 60 år. Jubileumsskrift 1907 - 1967

Svenska Metallindustriarbetareförbundet avdelning 184 Boxholm, 75 år. En historisk återblick 

 


Material efter Sven Lantz

 

Sven Ruben Lantz var född i Löfvingsborg under Rockebron i Säby socken, Jönköpings län, det vill säga i samhället Sommen. Fadern hette Gustaf Albert Lantz. Han står som målare i församlingsboken och han var född i Brunneby i Östergötland den 24 maj 1867. Modern hette Signe Karolina Johanna Bodin, och hon var född den 5 september 1864 i Vreta kloster.

Vid flytten till Sommen bestod familjen av Gustaf Albert, Signe Karolina Johanna samt tre döttrar och två söner. År 1903 flyttade familjen till Sommen och i december samma år föddes Sven.

Sven blir folkskollärare och han bor en längre tid i Almesåkra församling i nuvarande Nässjö kommun där han arbetar som lärare. Han gifter sig 1940 med Brita Ingegerd, född Forsberg den 21 oktober 1910 i Ekeby socken. Fader var valsverksarbetaren David Forsberg och modern hette Jenny Albertina Thorn. De bodde i Skogalund, vid nuvarande Nygatan.

Sven och Brita bor 1946 i Almesåkra men 1949 är deras adress kyrkskolan i Blåvik. De fick dottern Ester Margareta 1940, Signe Anna-Britt 1945 och Sven-Åke Lennart 1946. År 1960 bor familjen i klockaregården i Malexander, adressen är kyrkskolan.

Tio år senare, alltså 1970 bor Sven och Brita på Mossebogatan i Sommen, nära där Sven föddes.
Sven Lantz dör den 20 maj 1985. Hustrun Brita Lantz dör på Storgatan 24 i Boxholm den 22 januari 2006. Även hon dog således väldigt nära den plats där hon föddes.

Sven Lantz har skrivit många intressanta artiklar i tidningar, främst under 1970-talet som det verkar. Föreningen Krafttaget har dessutom fått mycket material efter Sven Lantz. Det är flera fotoalbum bland annat och vi delger allt här. Tyvärr saknar vi dock en hel del namn på personerna i albumen.

Bland fotoalbumen finns Ester Lantz sommarminnen 1929 samt Esters julafton 1922. Sven Lantz hade en syster som hette Ester och som var född 6 augusti 1899 så troligen är fotoalbumen efter henne. Ester står som kontorist i dödboken då hon dog den 8 januari 1938, kräftsjukdom var orsaken enligt samma dödbok, det vill säga cancer.
Sven och Britas första dotter föddes två år efter Esters död, hon fick namnen Ester Margareta.

 

Fotoalbum 1

Fotoalbum 2

Fotoalbum 3

Fotoalbum 4

Fotoalbum 5

Fotoalbum 6

Fotoalbum 1932-1947

Fotoalbum Ester julafton 1922 (Ester var troligen Svens syster, född 1899)

Fotoalbum Ester Lantz sommarminnen 1929 (Ester var troligen Svens syster, född 1899)

Gästbok

Telegrampärm

Syföreningens årsberättelser

Tidningsurklippbok

Klippbok 1966-1970

Tidningsurklipp 1975-77

Album efter Hillevi (tveksamt att detta album är från Sven Lantz)


 

<<--- STARTSIDAN

| © Föreningen Krafttaget, Boxholm