Hageby

Söndagstur den 1 februari 2009

Berättare: Lennart Gustafsson

Säsongens tionde söndagstur gick åt nordväst från Boxholm. Platsen för elden var Hageby i annonseringen, och elden hade placerats i en vacker sluttning på den västra sidan om "nya" Hagebyvägen. Alldeles i höjd med gården Hagby och på mark tilllhörande Lövhagen (om jag minns rätt). Där hade dagens eldansvarige Lennart Gustafsson tänt en rejäl brasa, och Lennart var också den som valt platsen. Och visst var det en naturskön plats som han valt med en vacker utsikt över Svartådalen.

Observera att byn heter Hageby, medan gården kallas Hagby Gård, alltså utan "e".

Lennart har de gånger han tidigare haft eldansvaret inte haft någon direkt tur med vädret. Det har varit snöglop, och faktisk regn en gång, och senast Lennart fixade elden var det 15 grader kallt. Men denna gången hade han en riktigt tur, för denna söndag var verkligen en gudomlig vinterdag! Vi som inte är så överförtjusta i snö tyckte det var perfekt med ett par, tre grader kallt, barmark, och hyfsat klar himmel och sol. Mer kan man ju knappast begära den 1 februari!

Undertecknad hälsade som vanligt åhörarna välkomna, och de var till antalet nånstans mellan 70 och 80 stycken. Jag kom fram till att det var 75 stycken (med reservation på några stycken åt båda håll), plus några löpare. Ordet lämnades sedan över till dagens berättare och som ju var ingen mindre än Lennart Gustafsson! Lennart avgick i veckan som Boxholms OK:s ordförande, men han lovade mig faktiskt i höstas att åta sig berättandet vid en söndagstur i vinter. En gentjänst om jag fixade Johan att prata i samband med BOK-dagen i Folkets Park den 5 oktober och då bland annat söndagstursprogrammet presenterades. Och Lennart skötte sin uppgift alldeles utmärkt. Det var ett mycket intressant anförande han höll om Hagby Gård, vilket ju är Lennarts bostad. Gården kunde vi ju se från platsen där vi höll till. Vi fick veta att gården finns nämnd i skrift redan på 1300-talet. Tidigare bestod Hagby gård av tre gårdar. Det var sörgården, mellangården och norrgården. Lennart berättade senare att mellangården låg ungefär där hans maskinhall ligger i dag. Där sör- och norrgården har legat är det åker idag, men det har kommit fram tegel där norrgården en gång låg.

År 1905 styckades Hagby gård upp till en mängd mindre jordbruksfastigheter. Det innebar att Hagby idag egentligen är för litet för att drivas som lantbruk, men det innebar ju å andra sidan att flera fastigheter byggdes och att många nu kan bo i denna vackra del av Svartådalen, berättade Lennart. "Så det blev ju något gott av detta också." Nämnas kan att Lennart är elektriker och driver den egna firman Hageby elservice". Men i ett mail poängterar han att han ändå driver skogs- och jordbruk. Rätt ska va rätt!

Det går att hitta en hel del gamla intressanta kartor på internet. Detta genom lantmäteriets "Historisk kartor".

Genom att klicka på länkarna nedan kan ni klicka upp tre mycket intressanta kartor över Hageby.

Del av karta från 1638 över Hageby

Hageby 1687

Hageby 1715

Allra sist under Lennarts söndagstur så berättade han att "till sist så har jag en liten överraskning till Klas". Det visade sig att Lennart pratat med sin syster Lisbeth, som vid tillfället befann sig i Jerusalem, och han kunde nu tala om att Lisbeth ställer upp som berättare vid en söndagstur nästa säsong! Väldigt kul; då är det första namnet klart till nästa säsong; Lisbeth Gustavsson (klicka gärna på länken). Jag har dock inte ägnat kommande säsong särskilt många tankar, men kan ni i publiken hjälpa till med "berättare" så är chansen större att vi kan köra vidare med de populära söndagsturerna även nästa vinter...

Klas Johansson

Se bilder från denna söndagstur!

 

Lennart Gustafsson har mailat sitt manus som han använde då han var berättare vid Hageby. Detta följer nedan.

Hagebys historia.

Hageby har för att vara en by en ovanlig och spännande historia.

Hageby Gård har en gång varit en gård på 300 ha. Den omnämns redan 1399, och den har kallats både Hagby och Hageby. Varför vet jag inte.

År 1639 köptes Hageby från kronan  av en L. Kagg. Den bestod då av 3 gårdar; Norrgården, mellangården och södergården. Både mellangården och södergården verkar ha rivits i början på 1800-talet och kvar fanns då bara norrgården som revs 1896 då det nuvarande bostadshuset byggdes.

1870 köpte en brorson till Burén på Boxholm Säteri gården. Men denne brorson var godtrogen i affärer och blev tvungen att sälja gården 1895 till Sigfried Kernell på Laggarps Säteri. Köpeskillingen var 40000 kr. Han drev gården som ett utbruk till Laggarp.

År 1905 köpte ”Motala egna hem” hela fastigheten för att stycka upp den i smålotter och sälja vidare som småbrukaregnahem.

Föreningen Egna Hem grundades 7 augusti 1892 vid Karlströms Bruk i Kristbergs socken. Detta var den första egnahemsföreningen i Sverige. Initiativtagare var kakelugnsmakaren Frans Willhelm Johanson från Kristberg. Det var en driftig herre den här FWJ. Han hade 1890 försökt bilda en ”Jordbruksförening” vid De Geersfors bruk i Godegårds socken men misslyckats. Han hade upptäckt att små jordbruk som var stora nog att försörja en familj sköttes mycket bättre än stora.

Men eftersom myndigheterna inte uppmuntrade delning av stora jordbruk så var hans tanke att köpa större gårdar och stycka upp dessa i mindre enheter, samt ge lån till nya egnahemsägare. FWJ hade inte talets gåva utan iklädde sig rollen som föreningens kassör. Han beskrivs som en godmodig och tillgänglig man med stor organisationsförmåga. Han lämnade föreningen 1917 och dog 1922, 70 år gammal.

Den första Egnahemsföreningen fick snart filialer och 1893 bildades en centralstyrelse i Motala och ”Motala egna hem” var ett faktum. Denna var inte bara den första i Sverige utan blev även den största egnahemsföreningen.

Det blev för övrigt en explosion av föreningar i Östergötland och angränsande län. Redan vid sekelskiftet fanns det 80 stycken och på 1920 talet var de uppe i 164 stycken! Kritik fanns dock mot sättet att sälja fastigheter till personer med små resurser, många trodde att det bara skulle leda till att människor skuldsattes hårt och gjordes till fattighjon.

Ett av egnahemsrörelsens mål var att engagera staten i frågan om lån till de som ville skaffa sig ett egna hem. Så skedde också med inrättandet 1904 av statens egnahemslånefond. Under åren 1908-1948 beviljades 524 jordbrukslån och 713 bostadslån. Det fanns dock på sina håll vissa krav för att få ett egnahemslån. Sådan krav kunde vara en viss familjestorlek, eller förbud mot husdjur. En fördel var om mannen innehade en motbok för då ansågs han vara en skötsam person!

Politiskt betraktades från början egnahemsföreningarna som en borgerlig företeelse för att motverka arbetarrörelsens framväxt. Från början skulle de ju åstadkomma en social stabilitet genom en växande skara självägande småjordbrukare som inte var beroende av lönearbete utanför den egna gården.

Men samtidigt såg socialdemokraterna egnahemmen som en frigörelse från hyreshusen som vuxit upp under 1800-talets industrialisering och som kännetecknades av miserabla sociala förhållande och höga hyror.

Med facit i hand kan väl konstatera att egnahemrörelsens var till stor nytta för de flesta i de lägre socialgrupperna i samhället.

Nog om egnahemsrörelsen och tillbaka till styckningen av Hageby.

I november 1905 skrevs köpekontraktet med godsägare Sigfried Kernell på Laggarp Säteri och egnahemsföreningen betalade 63000 kr. Gården delades upp i 38 småbruk som bjöds ut till försäljning och redan i januari 1906 hade 22 småbruk nya ägare. Sammanslagningar av lotterna skedde redan från början så totalt bildades 25 småbruk av Hageby. Till varje fastighet hörde en bit skogsmark. Egnahemsföreningen avverkade dock all skog efter köpet men ställde i gengäld upp ett sågverk som försåg de nya ”egnahemmarna” med virke så de kunde bebygga sina fastigheter.

En annan anledning till att skogen avverkades var att marken ansågs behövas som betesmark åt djuren.

De ekonomiska villkoren för småbrukarna var hårda. De var hårt belånade, fick själva bygga sina hus och ladugårdar samtidigt som de skulle driva jordbruket. Det berättas att en auktionsfirma i trakten brukade börja auktionen med pålysningen : bud från boxholmsmeder och hageby egnahemmare undanbedes ”

 

Petersberg...

På Hagebys ägor finns ett torp vid namn Pettersberg. Ruinen efter det ligger utmed gamla Hagebyvägen. I det torpet har det hänt så hemska saker att jag är glad att det inte finns kvar längre! Torpet byggdes i början av 1800 talet av Peter Nilsson från Oxhultet. Han var ansedd att vara en arbetsam och ärlig person. Men år 1818 blev han ihjälslagen av en nyligen antagen rekryt!

På 1830 talet bodde det en familj med fyra barn mellan 1 och 9 år när båda föräldrarna avled inom ett år! Barnen fick tas om hand och ”uppfostras på allmän bekostnad” som det står i husförhörslängden. Vid sekelskiftet bodde det ett syskonpar i Pettersberg; Otto Albert och Hedda samt Heddas 3 utomäktenskapliga barn. När hon födde sitt fjärde barn kvävde hon det till döds. Hon dömdes av Göstrings Häradsrätt till 2 års straffarbete för barnamord. Några år senare hängde sig brodern Otto Albert i en gran intill huset!

Idag består Hageby av 19 fastigheter. Det är inte alla som har jordbruksmark till bostaden utan vissa har endast tomtmark. En del fastigheter har köpts upp av grannar som lagt till åker och skogsmark till sin fastighet och sedan styckat bort bostadshusen.

I dag finns bara 4-5 aktiva brukningsenheter kvar om räknar ihop ägda och arrenderade. Den klart dominerande arrendatorn är Boxholms Gård AB.

Som elektriker har jag naturligt vis forskat lite i elektrifieringens historia i Hageby. Här bildades 1928 Hagby belysningsförening. Strömmen köptes av Ekeby belysningsförening! Inga multinationella företag här inte! Vi klagar på dyra elpriser idag men faktum är att 1929 kostade en kilowattimme 12 öre vilket var mycket på den tiden. Fram till 1979 steg bara kilowattpriset till 19,5 öre varav 2,5 öre var skatt. Prisutvecklingen på dom 50 åren var ganska överkomliga!

Med dagens mått mätt skulle naturligtvis Hagby förblivit en gård på 300 ha. Men då hade inte byn haft så många hus och permanentboende som vi har idag och då hade det inte varit så många förunnat att få bo och verka i den vackra Svartådalen.

Lennart Gustafsson

 

Till startsidan                    Till sidan torp- och söndagsturer