Vid Trimplaberget

Söndagstur den 15 januari 2012

Berättare: Johan Birath

När Johan Birath är berättare brukar intresset för Söndagsturen vara stort. Den 15 januari 2012 var inget undantag! Trimplaberget var platsen, Johan Birath var alltså berättare, och detta var säsongens sjätte Söndagstur. Jag lät någon i publiken att försöka räkna antalet närvarande strax innan berättandet drog igång, och svaret jag fick var 110 personer! Då var ytterligare några på väg fram till platsen, och dessutom tillkom ju löparna. Hur många som sprang är lite osäkert, men det har varit tvåsiffrigt varje gång i vinter och det tror jag det var också denna söndag. Så jag vill nog påstå att det aldrig varit så mycket folk på en söndagstur som denna sköna söndag vid Trimplaberget! Rekord alltså! Förutom Johan så lockade nog vädret människor att ge sig ut i naturen. Detta var en osedvanligt lugn dag, knappt minsta vindpust gick att känna. Väldigt ovanligt denna vinter. Dessutom var temperaturen behaglig, kring noll grader, och solen gjorde också vissa ansträngningar att tränga igenom molntäcket. En perfekt dag för en söndagstursarrangör!

Av förklariga skäl lät vi elden brinna nedanför Trimplaberget, nämligen på norrsidan om det magnifika berget. Själv var jag dock uppe på berget då Söndagsturerna planerades, likaså denna dag då folk började lomma hemåt. Några av besökarna vid Söndagsturen gav sig också upp på berget för att ta del av utsikten. Uppe på berget kunde jag och andra ta del av en magnifik utsikt.

Johan Birath var inte någon av de personer som gick upp på berget, men han påstod att han varit där tre gånger tidigare. Däremot var han alltså den som hade berättaransvaret denna söndag, den första av två söndagar. Även vid säsongens sista Söndagstur är det Johan som är berättare. Han, liksom alla andra besökare, behövde bara gå från Boxholms motorverkstad där vi hade bilparkering. Det är inte ofta vi har parkeringen så bra ordnad! Många valde dock givetvis att ta en längre promenad till Söndagsturen, (till exempel hemifrån i Boxholm) det är ju något av finessen med Söndagsturerna!

Vi var alltså vid en fornborg, arkeologer menar ju att Trimplaberget är en sådan. Platsen måste väl anses vara en av de mest spännande i Boxholms omgivningar, det slås man av - om inte annat - då man söker på Trimplaberget på Riksantikvarieämbetets Fornsök. På Fornsök kan man läsa följande om Trimplaberget:

Fornborg, 160x140 m (nordnordöst-sydsydväst) vilken begränsas av stup i öster och söder samt branta sluttningar i sydväst och väst. I norr är berget flackare och begränsas där av vall, delvis dubbel, ca 150 m , 1-3 m bred och 0,2-1 m hög, av i allmänhet 0,2-0,8 m stora stenar. Vallen är utrasad i  norrsluttningen. En ingångsöppning finns ca 30 m från norra murens östra ände. Berget är kuperat och beväxt med barrträd. Vid nordöstra foten av berget är en offerkälla. Enligt uppgift av T Lett, Strålsnäs.

En direktlänk till Trimplaberget på fornsök finns här!

Detta med namnet Trimplaberget är en olöst gåta. Vad betyder "Trimpla"? Ja, det kunde inte ens Johan ge ett svar på. Torpet strax intill Trimplaberget heter idag Tempelberget, men det tror vi dock är en modern förvanskning. Johan tog i början av sitt kåserande upp detta med namn, och att det ibland kan vara lite förvillande. Han nämnde att på 70-talet var adressen till verkstan strax intill Trimplaberget BOXHOLMS motorverkstad, STRÅLSNÄS, 59500 MJÖLBY!

Johan berättade som vanligt på ett mycket underhållande sätt, och hans berättarämne rörde sig mycket kring fornborgar och den tiden. Som vanligt kryddade han sitt berättande med humor. Intressant och lärorikt och så ett stänk humor i bland, det är ju typiskt Johan och detta sätt att berätta får ju folk intresserade! I slutet kom han också in på detta med namn på platser, torp och gårdar och tog som exempel Adelsnäs i trakten av Malexander. "De fick någon slags storhetsvansinne, förr hette ju nämligen Adelsnäs Taskebo"!

 Fornborgarna är utförligt beskrivna och förklarade på Wikipedia. Där kan man bland annat läsa följande:

Kulmen i borgbyggandet kom under den oroliga folkvandringstiden, 400-550 e. Kr. I Sverige finns totalt 1100 registrerade fornborgar, merparten ligger i mälarlandskapen. Södermanland har ungefär 300, Uppland knappt 150 och Östergötland drygt 140. Vidare finns det drygt 120 registrerade fornborgar i Bohuslän.

På Wikipedia finns mycket mer att läsa om fornborgar, och direktlänk dit finns här! Det är bättre läsaren själv tar del av den informationen än att jag här försöker återge det Johan berättade...

Nästa Söndag brinner givetvis åter elden, då väster om tätorten Boxholm. Platsen är belägen i skogen mellan Kohagen och Lilla Bäck, och intill en liten göl. Berättare den 22 januari är Håkan Jutterdal. Håkan bor i Linköping men är sommarboende i Malexander och han har en stor del i hemsidan www.malexander.se. Räkna med att Håkans berättande kommer att handla om landsbygdsfrågor, till exempel befolkningstal, telefoni, bredband, de fortfarande öppna landskapen och liknande saker. Välkomna!

Klas

Se bilder från söndagsturen vid Trimplaberget

 

 

<<--- STARTSIDA|  | SÖNDAGSTURER --->>

| © Föreningen Krafttaget, Boxholm