Mellan Askaremålen och torpruinen Harfällan

Söndagstur den 4 december 2011

Berättare: Mikael Palm

När undertecknad började planera årets säsong med berättare och platser så tänkte jag att i år skulle det ju passa att ha den första elden vid Harfällan. Det är nämligen tio år sedan som vi körde igång med torpturerna, föregångaren till Söndagsturerna, och premiärelden brann ju vid Harfällan! Tio år med eld i skogen alltså! Det är i alla fall 10 år som detta har varit en grej även för allmänheten. Eld i skogen gjorde ju orienteringsklubben också tidigare, allt är ju egentligen en följd av vätskeservicen till orienterarna.

Hur som helst, i år tänkte jag att nu kan det ju passa att återkomma till platsen där allt började. Men när jag var och kollade in Harfällan så bestämde jag mig för att låta elden i stället brinna på en plats mitt emellan Harfällan och Askaremålen. Orsaken var att det ju har blivit så eländigt att ta sig fram till torpruinen. Hygget intill Harfällan är sviter av stormen Pers härjningar, och det har gjort framkomligheten klart besvärligare. Den tidigare så lummiga och härliga gammelskogen finns därmed inte heller kvar. Men den utvalda platsen var ju fin den också. Det var en gammal åkerlycka och som antagligen hört till Askaremålen eller möjligen Harfällan.

Björnums på Liljeholmen fick välja vilken söndag de ville att vi skulle komma dit, och de valde premiären, därför fick elden alltså brinna vid Askaremålen/Harfällan vid den andra Söndagsturen i stället. År 2001 var premiären så sent som den 16 december. Ganska snart tio år sedan dess alltså. Åren har verkligen gott fort, jag minns den dagen ganska tydligt!

Från torpturen vid Harfällan för snart 10 år sedan finns inga bilder eller något referat. Däremot finns referat och bilder från Söndagsturen vid Askaremålen den 20 januari 2008. Klicka här för att öppna en pdf-fil för att se detta! Den söndagen var det Arne Stolt, som är ägare av Askaremålen, som var berättare. Arne närvarade även denna söndagen och han berättade att hans farfar ägde Harfällan och där föddes också Arnes pappa. Sedermera flyttade den familjen ner till Askaremålen och Harfällan stod öde en tid innan det revs. Arne och hustrun Marianne Stolt köpte Askaremålen för lite drygt 10 år sedan och de har det nu som fritidstorp och tillbringar mycket tid på platsen.

Berättaransvaret denna söndagen hade Mikael Palm. Han är ett ganska bekant ansikte i kommunen, till exempel har han ju synts en del inom politiken (vänsterpartiet) Mikael berättade till en början en hel del om sig själv. Han föddes i Älmhult, men växte upp i Dalarna. Han berättade bland annat om sitt arbete på Domnarvets järnverk. Orsaken till att han blev boxholmare var kärleken.

Mikael berättade bland annat också om sitt fackliga intresse. Han hade en farfar som hette August Palm (skall inte förväxlas med agitatorn), vilket innebar att Mikael också kom att prata om agitatorn August Palm (klicka på namnet för att läsa om August Palm på Wikipedia). Mikael berättade på ett kul sätt, det var kryddat med lite humor. Han läste också ur ett gammalt häfte (kan ses bland bilderna) som heter "Överklasspolitik och folkpolitik" och som är skrivet av August Palm.

Drygt 40 personer var samlade intill brasan. Vi säger väl att det var 45 stycken, alltså ungefär som premiärsöndagen. Dessutom var orienterarna i farten denna söndagen och löptränade. Jag uppskattar att de kan ha varit ett tiotal.

Vädret var nära drömmen för en Söndagstursarrangör. Plusgrader och snöfritt. Lite blåsigt kanske, men absolut inte så blåsigt som premiärsöndagen.

Välkomna tillbaka till Söndagsturen den 11 december. Då brinner elden intill Svartån i Timmerö, och Ingrid Norén är berättare.

Klas

Se bilder från söndagsturen mellan Askaremålen och torpruinen Harfällan. Berättare är Mikael Palm.

 

 

<<--- STARTSIDA|  | SÖNDAGSTURER --->>

| © Föreningen Krafttaget, Boxholm