Bleckenstad

Söndagstur den 24 januari 2010

Berättare: Magnus Johansson

Så brann då elden vid Bleckenstad! Söndagen den 24 januari, och INTE den 17:e. Tyvärr så var det några som hamnade i Bleckenstad redan den 17:e, det stod ju tyvärr felaktigt i Corren att det var platsen för söndagsturen redan då. Jag hoppas dock att ingen totalt missade söndagsturen förra helgen (den 17:e) utan att de sedan hamnade rätt.

Denna helgen stod det ju som väl var RÄTT i tidningen, och förhoppningsvis kommer det att göra så resten av säsongen.

Aldrig tidigare har väl en söndagstur genomförts så långt från Boxholm som denna gången vid Bleckenstad. Söndagsturernas bakgrund är ju vätskeservicen till de löptränande orienterarna, därför bör det vara lagom löpavstånd från Vivåsen. Någon enstaka gång kan de dock springa från Åsbo skola, eller från Aggas i Sommen, och nu när elden brann i Bleckenstad utgick löpträningen från Mjölby. Löparna som fick vätska vid Bleckenstad bör väl ha varit fem, sex stycken denna gången, lite färre jämfört med tidigare i vinter. Senare har jag dock fått veta att det var fler BOK:are som var ute och sprang denna dag, men som tyckte det var lite för långt att springa från MOK-stugan ända till Bleckenstad.

Att ha en söndagstur vid Bleckenstad kändes ju som en riktigt god idé. Magnus Johansson i Bleckenstad pratade på Ekeby Hembygdsförenings årsmöte förra våren, så redan då tillfrågades Magnus om han också kunde prata vid en söndagstur. Förslagsvis om precis samma sak som vid hembygdsföreningens årsmöte, alltså biogasprojektet som pågår och där gårdarna Bleckenstad och Hulterstad är inblandade. Och så blev det!

Om gården Bleckenstad vet vi egentligen inte så jättemycket, men Broocman utkom 1760 med den första heltäckande landskapsbeskrivningen i Sverige, Broocmans Beskrifning övfer Östergötland. Där kan man om Bleckenstad läsa att där fanns en stor humlegård och ett tegelbruk. Vem vet, men i en framtida beskrivning av Östergötland kan man kanske läsa att där fanns en gårdsbutik, Bleckenstad gårdsbutik vilket många av söndagstursbesökarna passade på att besöka!

Bleckenstad har en väldigt trevlig hemsida som handlar om gården och alltså inte bara om gårdsbutiken; www.bleckenstad.se Därifrån kommer följande historiska fakta om Bleckenstad:

 När riksväg 32 byggdes hittade man rester av en tidigare fast bosättning. Med hjälp av C14-metoden konstaterade man att bebyggelsen var från 4000 f kr, vilket är mycket ovanligt i Skandinavien.

Gården var under en period säteri.

Flera kända personer har under åren ägt, eller haft anknytning till Bleckenstad. På 1800-talet ägdes gården av familjen Burén, då ägare till Boxholms bruk och senare Boxholms AB. Per Daniel Amadeus Atterbom bodde visserligen på Pålsbo, men hade starka band till Bleckenstad. Atterbom är ju en av våra mest kända skalder från 1800-talet. 1821 tillbringade Adolf Fredrik Lindblad ett av sina ungdomsår vid Bleckenstad. Han kom från en ganska fattig familj, men lyckades på Bleckenstad få kontakter vid hovet som hjälpte honom att utveckla sin musiktalang. Han var tonsättare och den förste mer betydande romanskompositören i Sverige.

Under en period i slutet av 1800-talet ägdes Bleckenstad gård av familjen Wallenberg.
 

Många hade tagit sig till Bleckenstad. Någon räknade antalet människor kring elden till något över 90 personer! Jättekul. Vädret denna dag gjorde väl sitt till det höga intresset, och det lättillgängliga Bleckenstad med gårdsbutik och en supermodern ladugård lockade säkert också.

Magnus Johansson, en av bröderna på Bleckenstad, berättade också om Bleckenstad ur historiskt perspektiv, samt framförallt, om det spännande biogasprojektet. Jag råder alla att läsa mer om detta på Bleckenstads hemsida, direktlänk till biogasprojektet här! Där kan man också klicka sig vidare för att titta på en film.

Till sist ett stort tack till familjerna på Bleckenstad för ett väldigt positivt bemötande och för att vi fick komma med en söndagstur till gården! I gårdsbutiken bjöd man ju besökarna på glögg, dessutom avslutades ju dagen med att alla intresserade blev guidade i den hypermoderna ladugården. Jättetrevligt, och det gjorde ju denna söndagstur väldigt annorlunda och till en dag att minnas. Se gärna också på filmer om lantbruket på Bleckenstads hemsida.

Tveklöst är det väldigt lyckliga kossor som bor på Bleckenstad gård...

Bilderna vid länken nedan visar givetvis bilder från söndagsturen, men också från efterföljande guidning av ladugården.

 

Klas

Se bilder från söndagsturen vid Bleckenstad

 

<<--- STARTSIDA|  | SÖNDAGSTURER --->>

| © Föreningen Krafttaget, Boxholm