Öringe fabrik och Kärrstugan försågs med minnesskyltar den 27 maj

Trevlig kväll då objekt 103 och 104 markerades

En onsdagskväll i slutet på maj, det är numera den självklara dagen för torpmarkering i Ekeby socken. En torpmarkering som arrangeras gemensamt av de tre föreningarna Boxholms OK, Ekeby Hembygdsförening och Föreningen Krafttaget.

Årets torpmarkering (2009) kom att genomföras onsdagen den 27 maj. Det var en ganska blåsig onsdag, även om nog vinden mojnade ganska så rejält lagom till kvällen. Man kan nog påstå att vädret var riktigt, riktigt bra för en torpmarkering. Det var inte jättevarmt, utan... lite lagom för en kväll i den grönskande naturen.

Annonseringen till torpmärkningen gör vi i regel i Boxholmsbladet, samt så brukar jag (Klas) anmäla arrangemanget under "evenemang" på kommunens hemsida. På så vis brukar det redovisas i spalten i Corren för vad som är på gång. Krafttaget brukar bekosta annonseringen i Boxholmsbladet, men i år lät jag SISU betala annonsen. Det är ju annars bara BOK som får del av SISU:s pengar som vi erhåller för de kulturarrangemang som vi arrangerar gemensamt under vintern, nämligen söndagsturerna. Därför tyckte jag det inte är var mer än rätt än att SISU får betala annonseringen. Alla kostnader för torpmarkeringen (som är väldigt små)  brukar annars delas mellan de tre föreningarna.

Kvällens första objekt som försågs med minnesskylt var den fabrik som låg vid Öringe. Så att kalla detta för torpmärkning är förstås en sanning med modifikation, men nog var denna fabrik väl värd en minnesskylt, likaväl som ett torp eller backstuga djupt inne i den ensligaste skog. Dessutom har Öringe fabrik förärats en mer informativ minnestavla. Den innehåller en del fakta om fabriken (hämtat ur Lars Anderssons bok; Ett sekel i Ekeby), samt bilder. Informationen kan vara värd att återge här också:

Under senare delen av 1800-talet började industrialismen att ta fart i Sverige. Fabriker av olika slag växte upp lite varstans i landet och även Ekeby fick ta del av den nya tiden. Någon gång under 1880-talet byggdes en fabrik i Öringe, där det bedrevs olika verksamheter - spinneri, väveri, bryggeri och senare vadd- och filttillverkning. Fabriken var uppförd i trä och 1903 brann den ner till grunden. Då byggdes en ny fabrik i tegel, och en fabrikör Larsson (tras-Lasse) hade där trasriveri. Under 20-talet och till mitten av 30-talet stod fabriken tom. Då användes emellanåt lokalerna av idrotts- och skytteföreningar till basarer och dansfester.

År 1936 flyttade Erik Vickman med sitt företag Evetorkar in i fabriken. Företaget tillverkade bland annat torkanläggningar för virke och senare även parkettgolv och även läggning utfördes. Verksamheten höll på till in på 40-talet, och sedan stod fabriken tom igen. År 1947 kom John W. Skånberg dit och startade Öringe Metallgjuteri med tillverkning av ventiler.

Tidvis fanns det jobb för 15-16 anställda i rörelsen. Tre ekebygrabbar, då i 15-årsåldern, var med nästan från start. Det var klasskamraterna Bertil Karlsson, Lennart Rosén och Sten Nilsson. Bertil berättar att på södra sidan av forsen, på en berghäll som stupar ner i ån, stod några gamla dass med fall rakt ner i vattnet (miljöfrågorna hade ännu inte blivit aktuella). En liten avsats på berghällen var tillhåll för råttor, och jakt på dessa med luftgevär var ett populärt nöje på rasterna för fabrikens unga pojkar. Den 12 juli 1948 utbröt brand i fabriken. De två översta våningarna blev helt utbrända, endast tegelväggarna stod kvar. Bottenvåningen förblev oskadad tack vare ett gjutet valv, och eftersom själva gjuteriet fanns där, kunde verksamheten fortsätta. Monteringen flyttade till en magasinsbyggnad på andra sidan vägen. Verksamheten fortsatte till 1963 då Öringe Metallgjuteri flyttade till Hogstad.

Även i Linnefors har det funnits småindustri. Vid förra sekelskiftet fanns en patronhylsefabrik och Olssons kättingsmedja. Den senare drevs ända in på 1930-talet. I Linnefors finns idag ett krukmakeri som drivs av Jeannette Bennich. Vid Hanarp fanns en snickerifabrik, som lades ner 1918.

Bruset vid ån var riktigt störande, så det var svårt att göra sig hörd för alla närvarande, så vi beslöt att snabbt fortsätta till kvällens andra objekt som skulle markeras, nämligen Kärrstugan. Det är ett torp som funnits länge. Det finns till exempel redovisat på en karta från 1707. Den siste brukaren lämnade Kärrstugan 1947, och stugan eldades upp 1998. Stugan skulle renoveras, men blandningen av gammalt och nytt material var inte lyckat. Hela stugan blev full med mögel! Det gjorde att stugan nu kunde förses med minnesskylt...

Vid Kärrstugan intog vi kaffet, och undertecknad läste valda delar av Erik Nyströms anteckningar om torpen under Götevi. Dessa anteckningar kan läsas i sin helhet här på Krafttagets hemsida. En överraskning var att en person som närvarade vid utmärkningen tidigare bott i Kärrstugan, nämligen Sven Ström. Svens pappa var den sista torparen, och Sven bodde på platsen som barn. Efter lite tjat på Sven, så tog han till orda och berättade en del minnen från Kärrstugan. Och han gjorde detta på ett väldigt bra och intressant sätt. Berättelser från stugor som markeras gör ju torpmärkningarna så mycket intressantare och trevligare! Bland annat berättade Sven om när en kalv skadade sig, och man valde att slakta den. Det var ju under kriget, med ransoneringar och då det inte var tillåtet att slakta hur som helst. Och plötsligt kommer fjärdingsman från Boxholm på besök. Han skulle dock bara sälja försäkringar, men då var de boende i Kärrstugan lite nervösa.

Även Sten Nilsson bidrog till underhållningen och berättade om en grisslakt under krigsåren, och även då dök fjärdingsman upp. Men fjärdingsman visade sig vara en bra karl. Stens mamma bedyrade nämligen att hon hade ransoneringskuponger för all fläskkött, men fjärdingsman lär bara ha svarat ungefär att "Det skiter väl jag i". Han brydde sig inte ett smack om grisslakten.

En riktigt trevlig och lyckad torpmärkningskväll kom detta att bli. Jag är lite osäker på det totala antalet närvarande, men jag räknade till ett 30-tal personer vid Kärrstugan. Men det var många fler som närvarade vid Öringe, men som av någon anledning inte följde med till Kärrstugan. Nästa år är det åter dags för en torpmärkning i de södra delarna av Ekeby socken. Det finns en del objekt att välja på, men jag får återkomma med vilka vi väljer.

Klas

Se bilder från utmärkningen av Öringe fabrik och Kärrstugan

 

<<--- STARTSIDA   |   TORPMÄRKNINGAR --->>

| © Föreningen Krafttaget, Boxholm