På gång i Föreningen Krafttaget!


Söndagsturer

Föreningen Krafttaget har tillsammans med Boxholms Orienteringsklubb sedan vintern 2001-2002 arrangerat Söndagsturer (de första åren kallat Torpturer). En eld tänds på en vacker plats i skogen, och dit är allmänheten välkomna och man kan lyssna på en berättare! En person pratar om ett fritt valt ämne.

Den 2 december 2018 startade en ny säsong med Söndagsturer upp och de pågår till och med den 10 mars 2019.

Läs mer på sidan Torp- och Söndagsturer.


Årsmöte

Föreningen Krafttagets årsmöte kommer att hållas på Boxholms bibliotek torsdagen den 14 mars. Tiden är 18.00. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar så kommer föreningen bjuda på fika och fralla

I samband med fikat berättar Inger Maria Rosenberg en stund om sin uppväxt med naturutfärder, något som lagt grunden till nuvarande naturupplevelser för henne med eldar i skogen och färder på öppet och fruset vatten. Livet har fört Inger Maria från Göteborg, via Kiruna till Östergötland och Boxholm.


Torpmärkning

Föreningen Krafttaget, Ekeby Hembygdsförening och Boxholms Orienteringsklubb sätter upp minnesskyltar vid torpruiner, backstugor, gårdar med mera.

Årets torpmärkning kommer att ske onsdagen den 15 maj 2019. Det är dock inte resterna av ett torp som ska markeras denna gång utan det är Skogs-Saras koja som ska få en minnesskylt. Tanken är att också sätta en skylt på stigen under kraftledningen som berättar att Skogs-Saras koja ligger ett par hundra meter inne i skogen. Det blir i så fall två stolpar att gjuta fast.
Avresa från Parketten klockan 18.15 eller möt upp i Österskogen (mellan smyginkorset och vägslutet) klockan 18.30.

Välkomna!


Facebook

Föreningen Krafttaget finns på Facebook. Gruppen heter där "Föreningen Krafttaget - Vårdar och arbetar för Boxholms historia". Finns du på Facebook rekommenderar vi starkt att du går med där! Gruppen får fler och fler medlemmar. I Krafttagets Facebookgrupp diskuterar vi det mesta som rör Boxholms historia.


 

<<--- STARTSIDAN

| © Föreningen Krafttaget, Boxholm