Förslag på framtida objekt som kan markeras (torpmärkas)

I Ekeby socken är nu 111 ödetorp markerade. Eller det är ju inte bara ödetorp; bland objekten finns också backstugor, gårdar, en skola, arbetarbostäder, tjänstemannabostad och en fabrik!

Men finns det verkligen något kvar att markera kan man fråga sig? Jo då. Jag markerade tänkbara objekt på en karta för några år sedan, och från den kartan har sedan flera objekt valts ut och markerats, men nya förslag har senare också dykt upp som kartan har kompletterats med. Men visst har de röda prickarna på kartan blivit färre, och det är klart, så småningom finns det inget mer att markera! M;en än kan vi fortsätta några år med denna verksamhet anser undertecknad.  Vissa av de framtida förslagen saknar tydliga spår (såsom tegel efter spiselmur eller liknande) men vi kan med kartor se exakt var de legat. Om inte bebyggelse, vägar eller likande hindrar en markering så kan det i vissa fall vara trevligt med en tavla som visar vad som funnits på platsen. Även torp som markerats förr om åren saknar i vissa fall tydliga spår.. Skyltarna kan också vara väldigt uppskattade för släktforskare som vill se var deras förfäder har bott. Även om spåren är bortsopade så är ju skyltarna för en forskare ett bevis på att de är på rätt plats.

På nedanstående karta finns det en del tänkbara objekt att markera de kommande åren. Kartan uppdaterades efter torpmärkningen 2012. Kartan är bara ett förslag och ett stöd för oss som arrangerar torpmärkningarna. Vad som sedan kommer att få minnesskyltar bestäms från år till och år, och vi är ju tre klubbar som arrangerar torpmärkningarna i Ekeby socken. Förutom Föreningen Krafttaget så är det Ekeby Hembygdsförening och Boxholms Orienteringsklubb.

Det finns ju en del byggnader i Boxholms tätort som mycket väl skulle kunna få en minnesskylt tycker vi. En del förslag framgår på kartan nedan, men det finns fler tänkbara byggnader. Boxholms första skola skulle ju kunna få en skylt, det vill säga Lusthuset som brann ner 1952. Även Bjursdalen skulle kunna få en skylt, detta genom att en skylt med fakta om Bjursdalen sätts upp inne på servicehuset! Där servicehuset ligger idag låg ju en gång i tiden torpet Bjursdalen.

Nedan följer en karta med tänkbara framtida objekt att markera.

Klas

Nedan följer karta med tänkbara objekt att markera i framtiden.

 

<<--- STARTSIDAN |   | TORPMÄRKNINGAR--->>

| © Föreningen Krafttaget, Boxholm