Boxholm 1903 med namnsatta byggnader.

Figurerna är länkar till delförstoringar, dessa i 100% upplösning.
Klicka på länken till översiktskartan för 50%-ig upplösning.

Hela kartan (~4000x~4000 px, 2,7 MB) finns här.Karta och kod av Mikael Lüddeckens-Persson.
Källor listade på kartan.