Källorna i Boxholm

Där finns trolldom och helgon

Av: Ingemar Carlsson

I gamla tider dyrkades de heliga källorna och man offrade åt källornas undergörande kraft. I Boxholm finns flera källor med gott "hälsovatten". Ett par av dessa källor omges av sägner av skilda slag.

Där finns Korskällan som av ålder betraktas som helig (ett kors har rests vid källan) om korset tas bort ska den intilliggande gården Korskälla hemsökas av olycka säger sägnen. En annan sägen berättar att en munk blev mördad av hedningar vid källan. Till helig åminnelse reste de kristna korset, som allt sedan dess stått kvar, även om det många gånger förnyats. Ännu en historia finns kring Korskällan. Där ska ha varit en tingsplats någon gång för mycket länge sedan. En ung flicka dömdes där till döden oskyldigt anklagad för något grovt brott. Flickan bedyrade för hela den församlade menigheten sin oskuld och fick ytterligare vittnesbörd genom ett under. Plötsligt sprang nämligen en källa upp vid den plats där hon stod. Hon hoppade då ned i källan bort från de jordiska åklagarna och försvann för alltid. Då förstod alla att flickan var ett helgon. Till minne av henne restes korset och platsen betraktades sen dess som helig.

Rosebo källa hör också till de gåtfulla. Var på en gång både offerkälla och hälsokälla. Den ansågs kunna bota allehanda sjukdomar tack vare sitt järnhaltiga och bläckiga vatten. Men källan fordrade i gengäld ofrånkomligen offer i form av penningar som kastades i vattnet. Det sägs att källan vid Rosebo fungerade som offerkälla ända in på 1800-talets mitt. När man sökte källans hjälp i nöd och sjukdom och vederbörligen hade offrat penningar till den så hade man bara att dricka så mycket som möjligt av dess vatten. Man kunde också ta med sig vatten hem och genomgå en "hemmakur". De offermynt som under århundradens lopp samlats på källans botten, var livsfarliga att vidröra. Den som tog ett sådant mynt fick själv samma sjukdom för vilket det offrats.

"Rökällan" i Österskogen har ingenting av vidskepelse över sig. Många söndagsvandrare gick förr till den här källan för att dricka "hälsovatten". Det är rätt svårt att hitta hit. En vattenskopa hänger vid källan. Och det tyder på att besökare fortfarande letar sig fram på skogsstigarna till "Rökällan".

 

<<--- STARTSIDA   |   DIVERSE ANNAT --->>

| © Föreningen Krafttaget, Boxholm