Torpmärkning Ekeby socken, onsdagen den 23 maj 2012

Nyhem, Ängen och Svenstorp har fått minnesskyltar

 Slutet av maj är av tradition synonymt med torpmarkering i Ekeby socken. Datumet blev i år onsdagen den 23 maj. Boxholms OK, Ekeby Hembygdsförening och Föreningen Krafttaget är de tre föreningar som gemensamt står bakom uppsättningen av minnesskyltar över torp- och backstugor i det som kallats Ekeby socken. Eller för all del skyltar också över andra byggnader, till exempel har ju en fabrik och en skolbyggnad också markerats.

Torpmärkningen startade 1968

Då torpmärkningarna i Ekeby startade redan 1968 så är det klart objekten som kan anses lämpliga att "ge" en minnesskylt börjat sina, men jag tycker att vi under den senaste tioårsperioden lyckats hitta riktigt bra objekt att skylta. Så också i år, då fick nämligen tre backstugor, och som bär på mycket historia, platserna markerade. Alla tre backstugorna har också tydliga spår i terrängen.

Avresa var satt till Parketten klockan 18.15, eller så gick det bra att möta upp vid Svenstorp klockan 18.30. Backstugan Svenstorp, belägen ett stenkast från torpet Svenstorp (åt Stortorphållet  och som ju finns kvar än idag), var den första före detta stugan som skulle få en minnesskylt. Undertecknad rullade in vid Parketten vid utsatt tid, men där var helt "dött". Ingen valde att åka därifrån, utan alla som närvarade på torpmärkningen tog sig direkt till Svenstorp. Och det var ju överraskande många! Jag räknade till 28 personer i publiken medan Lennart Johansson hälsade de närvarande välkomna.

Den första blåmålade stolpen med skylt kom fram och ställdes på plats i det hål som vi grävt i förväg, hålet gjordes några dagar tidigare. Stolparna tillverkas på Ovako och innebär inga som helst kostnader. Skyltarna tillverkas som brukligt är hos Skyltmakarn, dessa bekostar Ekeby Hembygdsförening. Murbruket (stolparna gjuts ju fast) brukar Sofielunds träprodukter sponsra, jag gissar att det var så i år också. Annonseringen i Boxholmsbladet brukar Krafttaget bekosta, men det ligger nu på Boxholms OK. Den uppgörelsen gjordes under våren beroende på att Boxholms OK lagrar en stor mängd filer på Krafttagets server. Betalningen för datalagringen är alltså att BOK får bekosta torpmärkningsannonseringen!

Vackert läge

Backstugan Svenstorp hade säkerligen ett vackert och högt läge där den låg intill vägen mellan torpet Svenstorp och Stortorp. Men hur skicket var på stugan kan man ju undra. Den sista som bodde i backstugan Svenstorp lämnade stugan 1903 och flyttade in i torpet Svenstorp. Tre år senare flyttade hon till fattighuset. Syrénhäckar vid platsen är ett tydligt spår efter stugan, och när hålet för stolpen grävdes hittades tegelflisor. Häradskartan från 1870-talet visar dessutom exakt stugans läge.

Efter att skylten vid Svenstorp kommit på plats rullade vi vidare mot Askaremålens ägor. Alldeles intill vägen mellan Flostugan och Askaremålen har backstugan Ängen legat. Den byggdes av Peter Persson och han flyttade in i stugan med sin hustru 1843, tidigare bodde han i Harfällan. Samma år gifte han sig med hustrun Lena Carin Månsdotter. Sedan föddes flera barn, men det märkliga är att det inte var Peter som var far till barnen. Kyrkböckerna berättar något helt annat! Far till dottern Anna Charlotta Andersdotter till exempel lär ha varit Anders Gustaf Gabrielsson och som sedan flyttade till Norra Amerika. Lena Carin Månsdotter fick också tre barn där fadern uppges ha varit drängen Carl Johansson i Sjöfällan! Men Peter Persson och Lena Carin lär ändå ha bott tillsammans i Ängen, i varje fall fram tills att Peter dog år 1874. Hustrun flyttade till fattighuset 1883, och någon ny bostadsgäst fick aldrig Ängen. I efterföljande kyrkbok är Ängen överstruket. Minnet av Ängen är nu bevarat med en minnesskylt. Det är ganska tydliga spår efter stugan, till exempel finns en hög efter spismuren. Tegelflisor kom fram även här då vi grävde hål för stolpen.

Nyhem låg vid gamla vägen

En liten bit upp i skogen från Ängen räknat låg Nyhem. Stugan låg alldeles intill den gamla vägen till Stortorp, förr gick ju inte vägen, som idag, åt Flostugan.

Att följa Nyhem bakåt i tiden med kyrkböckernas hjälp är inte helt enkelt, eftersom stugan inte tycks ha fått det vedertagna namnet Nyhem förrän kring åren 1870-1880. Det är först då som namnet Nyhem anges i kyrkböckerna. Men stugan fanns garanterat tidigare, men då står personerna i stugan angivna ihop med Askaremålen.

I den första tillgängliga kyrkboken, den från 1770-1780, finns namnet Nils Andersson upptaget, och han står som "nybyggaren". Vi gissar att denne Nils bodde i Nyhem, och mycket tyder ju på att han var nybyggare av Nyhem.

Senare under 1800-talet så dyker andra namn upp i kyrkböckerna under det som vi med stor säkerhet tror är Nyhem, och det är ofta en son som tar över när föräldrarna blir gamla och sedan avlider. Johanna Jonsson blir änka tidigt, men hon bor kvar i Nyhem länge, men hon har sällskap av många barn som flyttar ut, men ibland kommer hem till Nyhem igen. Dottern Anna Lovisa, född 1863 flyttar hem till Nyhem 1903, hon har då varit piga i Öringsfors. Hon och mamman bor därefter i Nyhem, men mamman Johanna dör 1920. Hon är då 85 år. Därefter bor Anna Lovisa ensam kvar i Nyhem. Av någon anledning plockas stugan ner någon gång på 1930-talet. Det sägs att stugan flyttades, men det var nog snarare så att en del av virket återanvändes då en ny stuga byggdes upp alldeles väster om Lagnebrunna. Namnet Nyhem, samt gumman Anna Lovisa flyttade med till den nya platsen.

Platsen där Nyhem på Askaremålens ägor legat syns tydligt. Där är en tydlig hög efter spismuren, och tegel ligger synligt. Snett bakom där stugan legat ser man stenar efter en ladugårdsbyggnad och intill den en jordkällare.

Nyhem och Ängens historia berättades

När även Nyhem fått stolpen med skylten på plats slog vi oss ner i en skogsbacke och intog matsäcken. Gunilla Kindberg har tidigare gjort en stor forskning om Askaremålen och dess torp, och undertecknad läste delar av detta, främst det som handlade om Nyhem och Ängen. Forskningen visar att även små backstugor djupt inne i skogen många gånger har en gripande och intressant historia. Som till exempel kvinnan i Ängen. Hur kunde det komma sig att hon vågade skaffa barn med så många andra män under en tid då detta var en stor skam och något mycket förbjudet?! Intressant är det också att människorna i dessa torp väldigt ofta fick noteringar som till exempel "utfattiga" i kyrkböckerna.

Förutom levnadsödena återgav jag också delar av en bouppteckning som Gunilla letat fram, det var efter Israel Persson som avled i Nyhem på 1870-talet. Han hade när han dog en ko, ett får och ett lamm. Och givetvis en bibel och Nya testamentet.

Det blev en väldigt trevlig onsdagskväll, till detta bidrog förstås det fantastiskt härliga vädret. Trots mest skugga i skogen vid Nyhem gick det att sitta i kortärmad t-shirt. Inte ens myggen var särskilt besvärliga.

Torpmärkning blir det igen i slutet av maj 2013, det kan jag lova att objekten räcker till. Oxhultet till exempel är ju inte markerat. Dessutom finns det en backstuga vid torpet Hultet som jag tycker bör få en minnesskylt.

Se bilder från utmärkningen av backstugorna Svenstorp, Ängen och Nyhem

Klas

 

<<--- STARTSIDA   |   TORPMÄRKNINGAR --->>

| © Föreningen Krafttaget, Boxholm