Torpmärkning, onsdagen den 19 maj 2010

Lilla Vindgölskärr och Stenfällan är nu "skyltade"

Onsdagen den 19 maj var det dags för årets torpmärkning i Ekeby socken. Det var ju 1968 som Boxholms OK tillsammans med Ekeby Hembygdsförening rullade igång med att märka ut torp (även gårdar, backstugor med mera) i Ekeby socken, något som sedan dess har fortsatt år efter år. Sedan 1999 är även Föreningen Krafttaget medarrangör i denna kulturgärning.

Årets utmärkning ägde rum i den södra delen av Ekeby socken. Vi brukar ju köra vartannat år, kan man säga, i den norra respektive den södra delen. Många objekt har markerats, och vi satte i år upp skylt nummer 105 och 106.

Samling vid Parketten 18.15, eller kom direkt till Lilla Vindgölskärr löd kallelsen. Det var alltså Lilla Vindgölskärr som var det första objektet som kom att få en minnesskylt. Det var en backstuga belägen på allmänningen men som hörde till Kulla gård (mellan Kröcklekulla och Fiskevik). Den lilla stugan låg intill nuvarande Centralvägen, eller kanske rent av PÅ där vägen går idag. Det är nämligen svårt att avgöra stugans exakta placering, men en hel del spår finns som visar att en stuga funnits vid platsen. Stugan finns ju också redovisad på den gamla häradskartan från 1870-talet. Många av de skyltar som satts upp ligger ju långt ute i skogarna och där någon människa sällan befinner sig, men här satte vi upp en skylt som blir väl synlig från vägen. Det är ju lite extra trevligt. Denna skylt kom också att placeras i ett hörn av Ekeby socken där vi tidigare inte placerat någon torpskylt, även om Sommen-Bygdens SK satt upp en del torpskyltar inte långt därifrån, alltså även i Ekeby socken.

Gunilla Kindberg hade forskat om människorna i Lilla Vindgölskärr och som hon presenterade för de 22 personerna som deltog på utmärkningen. I husförhörsboken för 1890-talet är namnet Lilla Vindgölskärr överstruket och så står det skrivet "brunnet" alldeles intill.

När vi var klara vid Vindgölarna (Stora och Lilla Vindgölen ligger ju strax intill) så rullade en bilkaravan vidare till nästa före detta stuga som skulle märkas. Vi åkte således åter mot Boxholm, men svängde av mot Brokulla, och rullade förbi tre objekt som tidigare fått skyltar, nämligen Funkan, Källstugan och Norra Börshult. Vi svängde av mot Skyttebo, men efter cirka 100 meter stannade vi. Där i hagen finns i dag en liten kulle, vilket är rester efter en spismur, och det är en tydlig grund som visar hur stor stugan varit på platsen. Där låg alltså en gång backstugan Stenfällan. Det har också varit klassat som torp, men när stugan lämnades 1887 (då lämnade alltså de som bodde sist i stugan platsen) var det klassat som backstuga. Många tror att en backstuga var i betydligt sämre skick än ett torp men så behöver det inte vara. Ett torp var i regel ett litet jordbruk, och en torpare betalade "hyra" i form av dagsverken till ägaren. Den som bodde i en backstuga kunde i många fall leva på andra saker, exempelvis som skomakare. Den siste som bodde i Stenfällan var för övrigt just en skomakare. Han flyttade 1887 från Stenfällan till Börshultastugan.

Även om Stenfällan hade Gunilla forskat och berättade om människor som bott på platsen. Det var en del tragiska människoöden och en del personer som bodde där var begivna på starka drycker... Ibland kan man få reda på riktigt "kul" saker från de gamla kyrkböckerna!

På Krafttagets hemsida kan man ju på kartor se alla 106 objekt som märkts ut, likaså bilder på så gott som alla torpskyltar. En dröm är att utveckla detta, ta fler bilder på platserna, namnge boendelängder i torpen och backstugorna, och berätta med egna ord om torpet/backstugan etc. Gunillas forskning om Stenfällan till exempel kunde ju på så vis lättare göras tillgängligt. Kanske kan en dokumentering som detta kunna vara ett projekt som ginge att jobba med i cirkelform. Vi får se vad som händer i framtiden.

När skylten vid Stenfällan gjutits på plats och Gunilla berättat om stugan slog vi oss ner i gröngräset och plockad fram matsäcken. Det var verkligen härligt, detta var ju en helt underbar kväll, som gjord för en torpmärkning. Visst var vi lite oroliga för vädret denna dag, i Sommen kom en rejäl regnskur under eftermiddagen. Men under kvällen försökte ju solen tränga sig igenom de tunna molnen, och temperaturen var drygt 20 grader. Riktigt skönt alltså. Vi hade rejäl tur, helt klart, för molnen tjocknade när det var dags för hemfärd, och under natten drog ju ett rejält åskväder fram över trakten. Och dagen efter var det mest regn på kvällen

Det blev en riktigt trivsam torpmärkningskväll som ni säkert förstår. En skön kväll i naturen, där vi får ta del av berättelser om gången tid, och fika i gröngräset, det är kanon en vardagskväll i maj. I samma månad nästa år blir det säkert en ny torputmärkning. Om jag får råda, så föreslår jag att vi då märker ut Soldattorpet till Fjättmunna södergård, samt Björklund, också det under Fjättmunna. Båda dessa torp har tydliga lämningar och soldattorpet finns det till och med bild på.

Klas

 

Se bilder från utmärkningen av Lilla Vingölskärr och Stenfällan

 

<<--- STARTSIDA   |   TORPMÄRKNINGAR --->>

| © Föreningen Krafttaget, Boxholm