Torputmärkningen, tisdagen den 16 maj 2023

Ljungstorp och Bergslund, backstugor under Fiskevik markerades

Det var en mulen men skön majkväll när det återigen var dags för en torpmärkning i Ekeby socken. Men vänta nu, det var Bergslund och Ljungstorp som markerades, backstugor under Fiskevik i Blåviks socken. Men dessa stugor har legat helt nära gränsen till Ekeby socken, och fram till 1877 hörde ju Fiskevik till Ekeby socken för då fanns inte Blåviks socken. Visst var detta två före detta stugor som det var värda att markera.

Det är lite märkligt att Ljungstorp och Bergslund inte har markerats med minnesskyltar tidigare. Spåren efter stugorna är ju väldigt tydliga, men stugorna ligger på Fiskeviks ägor, en gård i Blåviks socken. Ekeby Hembygdsförening, Boxholms OK och Föreningen Krafttaget märker ju normalt objekt i Ekeby socken - alltså det som VAR Ekeby socken - men avsteg från regeln har gjorts tidigare. Innan Blåviks socken bildats så hörde ju dessutom Fiskevik till Ekeby, och de båda stugorna ligger dessutom nära gränsen till Ekeby. Så det kändes som två riktigt bra objekt att förse med skyltar. Speciellt eftersom det inte finns någon förening i Blåvik som sätter ut torpmärkningsskyltar. Det går nog att hitta ytterligare före detta stugor i dessa trakter som kan skyltas.

Torpmärkningar arrangerad av de tre föreningarna brukar hållas en gång om året, och alltid en kväll i maj månad. Det brukar bara trevliga tillställningar och som inte är särskilt uppstyrda. Denna gång var det avresa från Parketten klockan 18 där ett gäng samlades, men vissa tog sig direkt till vändplanen nära Ljungstorp. Backstugan Ljungstorp var nämligen det första objektet som markerades. Undertecknad, alltså Klas Johansson, hade valt ut objekten och han hade också förberett genom att gräva hålen för stolpen några dagar tidigare. Vid dessa utmärkningar gjuts stolpen fast med murbruk, så det är inget man flyttar på i första taget. Klas hade tillverkat stolpen, och Skyltmakarn´ hade tillverkat skyltarna. Här ska Dalle Blomqvist hos Skylmakarn´ ha ett stort tack! Han tog nämligen inte betalt för skyltarna denna gång. "Jag är ju intresserad av sånt där och brinner ju för detta, och tycker det är ett fantastiskt arbete som ni utför" var hans motivering.

Ljungstorp bör ha haft ett väldigt vackert läge där det låg på sluttning ner mot sjön Sommen och Ljungstorpsviken. Enligt en man som tycktes äga sommarstugan strax nedanför så låg Ljungstorps ladugård tidigare ungefär där han idag har sommarstugan. Detta framgår också av ekonomiska kartan från 1948.

Efter att skylten kommit på plats vid Ljungstorp så skedde en förflyttning till vägen mitt emellan Käckatorpet och Bergslund. Där gick gänget in i skogen till Bergslund och nu ombads alla att ta med sig matsäcken också. Bergslund var inte bebott i mer än 20 år men där gjordes fantastiskt mycket arbete under den korta tiden. Det är raka stenlagda kanter och det är rejäla och jämna stenar.

Jag glömde ju att räkna hur många närvarande det var vid denna torpmärkning men uppskattningsvis runt 20 personer. De kunde efter att skylten vid Bergslund kommit på plats ta del av information om de båda stugorna, samtidigt som de njöt av sin matsäck i den vackra skogen. Jag hade det smidigt denna gång, för all information som går att få fram om stugorna finns ju dokumenterat i den nya blåviksboken. Det var ju mycket trevligt att Per-Anders Lundh och Hans Egeskog närvarade, alltså herrarna som tagit fram den fantastiska boken och som berättar om alla gårdar, torp, och backstugor i Blåviks socken samt alla människor som levt där. Ett riktigt praktverk! Köp boken om du inte har den!

Det blev en trevlig kväll, och till detta bidrog ju det utmärkta vädret. Vi var lite oroliga för regnet, men det var först när vi kom tillbaka till bilarna för hemfärd som vi kunde känna några regndroppar. Mycket var inte heller särskilt besvärande, även om det fanns en och annan störande insekt.

Vid länkarna nedan kan man läsa mer om Ljungstorp och Bergslund. Två riktigt tragiska olyckor berättas det om bland annat.

Klas Johansson

 

Mer information om Ljungstorp under Fiskevik

Mer information om Bergslund under Fiskevik

Se bilder från utmärkningen av Nylyckan / Nylycketorpet

 

<<--- STARTSIDA   |   TORPMÄRKNINGAR --->>

| © Föreningen Krafttaget, Boxholm